Kunstlys i rum

Kunstlysets funktioner

Kunstlyset vil ofte være en erstatning for dagslyset, når dette ikke er tilstrækkeligt eller giver anledning til gener i form af blænding fra direkte sol el.lign.

Som det gælder for lys generelt, kan kunstlysets funktioner inddeles i følgende 3 kategorier:

  • Lys, der bidrager til et jævnt lysniveau i rummet som helhed (generel belysning)
  • Lys, der har en særlig funktion, dvs. lys, der sikrer et tilstrækkeligt lysniveau på arbejdspladsen, spisepladsen mv. (funktionsbestemt lys)
  • Lys, der bidrager til at skabe en bestemt stemning (stemningslys)

 

lr-30-20-10-kätte-bønløkke-andersen-generel-belysning-high.jpg lr-30-20-20-kätte-bønløkke-andersen-funktionsbestemt-lys-high.jpg

Tv. Generel belysning, energi. Foto: Kätte Bønløkke. Th. Funktionslys/arbejdspladsbelysning, bearbejning af jade, Kina. Foto: Kätte Bønløkke.

 

Den generelle belysning
For det lys, der bidrager til et jævnt lysniveau i rummet som helhed (eller større områder i et rum), anvendes ofte begreber som den generelle belysning, almenbelysningen eller grundbelysningen.

Denne del af belysningen er ofte nedadrettet og placeret på, i eller nedhængt fra loftet. Den generelle belysning belyser derfor primært vandrette flader i rummet. For at tydeliggøre rummets lodrette begrænsninger kan den generelle belysning suppleres med vægarmaturer. Lys på rummets vægge kan i øvrigt påvirke oplevelsen af rummets dimensioner. F.eks. vil en smal gang synes bredere, hvis sidevæggene belyses, ligesom gange vil synes længere, hvis endevæggene lyses op.

Den generelle belysning lyser rummet op og sikrer, at vi kan orientere os og få overblik over rummet. I mange sammenhænge er den generelle belysning identisk med det lys, der anvendes i forbindelse med rengøring. 

Placeringen af lyset i et rum kan bidrage til at fremhæve rummets aktiviteter. For at skabe en god og spændende variation i belysningen, er det ikke hensigtsmæssigt, at et lokale udelukkende har en generel belysning.

Det funktionsbestemt lys
En del af den belysning, vi omgiver os med, har en særlig funktion. For denne type belysning anvendes ofte begreber som særbelysning, funktionsbelysning eller arbejdsbelysning. Belysningen skal understøtte en given funktion, f.eks. en arbejdsfunktion, eller tjene et andet konkret formål, f.eks. sætte fokus på en eller flere genstande eller på udvalgte områder i et rum.

Det funktionsbestemte lys vil ofte være rettet lys, som vi kender det fra en arbejdslampe eller en spot, men kan også være indbygget eller bestå af en pendel over et bord el.lign.

Det funktionsbestemte lys fremhæver således detaljen i helheden. Herved opstår et spil mellem den generelle belysning og det funktionsbestemte lys, hvilket giver en god variation i belysningen og bidrager til en nuanceret rumoplevelse.

Stemningslys
Stemningslyset, eller effektlyset, som nogle vælger at kalde det, har til hensigt at skabe en særlig stemning i et rum eller at bidrage med en særlig oplevelse.

 

lr-30-20-50-jan-fugl-teatralsk-high.jpg lr-30-20-30-jan-fugl-afslappet stemning-high.jpg lr-30-20-60-jan-fugl-festlig-stemning-high.jpg

Tv. Dekorativ effektlys, Ouzobar, Athen. Mf. Farvet stemningslys, Baren i Rolex Learning Center, Lousanne. Th. Lyssætning, skiftende farver/dynamisk lys, Fête des Lumières, Lyon. Fotos: Jan Fugl.

 

Stemningslyset adskiller sig fra de to andre lystyper ved ikke at have en praktisk funktion. Stemningslyset har til hensigt at berøre os, forføre os eller overraske os. I stemningslyset tages derfor ofte flere virkemidler i brug, f.eks. farvede lyskilder eller armaturer med farvede eller særlige reflekterende overflader, perforerede skærme, dynamiske installationer mv.

 

lr-30-20-70-jan-fugl-stemningsgivende-kunstlys-high.jpg lr-30-20-80-jan-fugl-london-perron-high.jpg

Tv. Lyssætning i regnbuens farver, Salone Internazionale del Mobile, Milano. Th. London Underground. Fotos: Jan Fugl.

 

Udover at tilfredsstille de krav, som knytter sig til den generelle og den funktionsbestemte belysning, er det vigtigt for oplevelsen af lyset i rummet og dermed for rumoplevelsen, at vi leger med lysets forskellige facetter. I den forbindelse kan vi lære meget af teaterlyset, som netop arbejder med at iscenesætte rum i forhold til en given stemning. Vi kan spille på modsætninger og kontraster; lys og mørke, lys og skygge, modlys og medlys, højt placeret lys kontra lavt placeret lys etc. Derudover spiller rummets flader og materialer en væsentlig rolle for, hvordan lyset reflekteres og virker i rummet.   

I nogle tilfælde skal belysningen bidrage til at skabe ro og distance mellem de personer, der færdes i et område. Det gælder f.eks. på en perron eller i en lufthavnsterminal. Her vil en jævn og diffus belysning uden særlige nuancer bidrage til dette.

I mange tilfælde ønsker man at tilføre rummet en særlig stemning, som har en positiv indvirkning på de personer, der opholder sig i rummet. Her kan anvendes forskellige virkemidler afhængig af, hvad der foregår i lokalet. Hvis der er tale om et lokale eller et område, hvor der arbejdes, skal man være opmærksom på, at lyset ikke må give anledning til generende blænding eller reflekser. Hvis der er tale om et lokale eller et område, der anvendes til formål, der har en festlig karakter, må lyset derimod gerne give anledning til reflekser og blænding, der skaber variation og udfordrer vores øjne.  

Overgange mellem forskellige slags belysning i tilstødende lokaler kan bidrage til at skabe stemning og påvirke vores oplevelse af lyset. Eksempler på overgange kan være overgangen fra et dunkelt rum til et lyst rum, fra et rum med diffust lys til et rum med rettet lys, fra et rum med højtsiddende lys til en rum med lavtsiddende lys, fra et rum med køligt lys til et rum med varmt lys, fra et rum med hvidt lys til et rum med farvet lys. 

 

Relaterede emner: