Kunstlys i rum

Introduktion

Modsat sollyset og himmellyset er der som regel ikke nogen indbygget variation i kunstlyset, ligesom de lysniveauer, der karakteriserer kunstlyset, ofte er lave sammenlignet med dagslysets.

Kunstlysets placering i et rum har betydning for, hvordan lyset påvirker og tegner rummet. Ligeledes har størrelsen af elektriske lyskilder og armaturer i rummet betydning for oplevelsen af rummet.

 

lr-30-00-10-kätte-bønløkke-andersen-kunstlysniveau-ift-dagslys-high.jpg lr-30-00-20-jan-fugl-barbican-london-high.jpg lr-30-00-30-jan-fugl-wallstreet-new-york-high.jpg

Tv. Kombination af små og store loftsarmaturer. Søjlekapitæler fungerer som reflektorer. Kunstlysniveau lavt i forhold til dagslysniveau, Palacio de Congresosy de la Musica, Bilbao. Mf. Små lyskilder hvor loftskonstruktionen fungerer som reflektor, Barbican, London. Th. Små lyskilder der benytter søjlekapitælerne som reflektorer, Wall Street, New York. Fotos: Jan Fugl.

 

Relaterede emner: