Introduktion

Introduktion

lme-00-00-10-carlo-volf-sollys-skov-high.jpg

Som mennesker er vi udviklet i og
tilpasset dagslyset, eller måske i
højere grad det filtrerede dagslys
gennem skovens gul‐grønne løv.
Foto: Carlo Volf

 

zoom

Uden solens lys ville der ikke være liv på Jorden. Som mennesker er vi tilpasset dagslyset og behøver udover lys til at kunne se, også lys til at vedligeholde vores vitale kropsfunktioner.

Gennem evolutionen har mennesket tilpasset sig dagslyset og de variationer, som er skabt af jordens rotation omkring solen, idet vores kropsfunktioners daglige og årlige rytmer til dels bestemmes af dagslyset.

Udover at lys er nødvendigt for at vi kan se, påvirker det os også på andre måder, blandt andet ved at styre vores hormonproduktion og døgnrytme. Man taler i den forbindelse om lysets ikke-visuelle effekter eller lysets biologiske virkninger. UV-lys påvirker desuden kalcium-optagelse i kroppen samt produktion af D-vitamin, m.m.

Lys er tæt forbundet med stemning, tidspunkt, årstid og sted og har derfor afgørende betydning for vores oplevelse af verden omkring os.

I det følgende beskrives først, hvordan synssansen, som er en af vores primære sanser, fungerer. Herefter beskrives visuel perception, dvs. omdannelsen af de indkommende lyssignaler til indtryk i hjernen.

Der er flere forhold, som indvirker på oplevelsen af lys, forhold, som gør det nødvendigt at skelne imellem det oplevede og det målte. Endelig beskrives lysets indvirkning på vores sundhed samt relevante problematikker i forbindelse med alders- og adfærdsmæssige forhold.

 

lme-00-00-20-carlo-volf-klar-himmel-vinter-high.jpg

Både lys og skygger kan understrege en årstid - som her vinter. Foto: Carlo Volf. 

  

Relaterede emner: