Materialets overflade

Lysets påvirkning af et materiale

 

Prøv at variere lyset på forskellige materialer ved f.eks. at ændre lysets indfaldsvinkel. Noter på en skala fra 1 til 10, hvor blankt eller mat hvert enkelt materiale virker ved forskellige indfaldsvinkler.

Sammenlign evt. med resultatet af øvelsen Inddeling af materialer efter deres blankhed. Hvordan har skalaværdierne ændret sig?

Beskriv, hvad der påvirker bedømmelsen af blank- eller matheden.

 

lma-20-10-50-reflekterende-materialer-high.jpg


Øvelsen kræver:

Et antal materialer med forskellige overfladeegenskaber
Rettet lys fra en spot
Papir
Skriveredskab

Nyttig baggrundsviden:
Tekstur og glans
Materialets optiske egenskaber

 

Andre øvelser under Lys og materiale