Materialets overflade

Inddeling af materialer efter deres blankhed

 

Find 20 forskellige materialer. Noter på en skala fra 1 til 10, hvor blankt eller mat hvert enkelt materiale virker.

Hvis øvelsen gennemføres som en gruppeopgave, vil der sikkert være uenighed om, hvor på skalaen de enkelte materialer skal placeres. Diskuter dette og lav en liste over, hvilke faktorer der spiller ind på bedømmelsen af et materiales karakter (f.eks. vinklen, det blev set fra, transparens, overfladens struktur, reflekterende egenskaber m.m.).

 

Øvelsen kræver:
Et antal materialer med forskellige overfladegenskaber
Papir
Skriveredskab

Nyttig baggrundsviden:
Tekstur og glans
Materialets optiske egenskaber

 

Andre øvelser under Lys og materiale