Lysets interaktion med materialet

Lysets karakter og retning

lma-30-10-01-silla-herbst-rettet-lys-high.jpg

Det rettede lys giver hårde,
velafgrænsede skygger.
Foto: Silla Herbst.

zoom

Lysets karakter og retning har betydning for vores oplevelse af en flade eller et materiale.

Når lyset ændrer retning i forhold til betragteren og det objekt, der belyses, vil objektets former og strukturer i materialet ændre udseende.

Også lysets karakter har betydning for vores oplevelse. Der er stor forskel på om lyset er rettet eller bliver brudt af et materiale, der diffuserer lyset.

Et materiales farver, struktur og overflade har betydning for materialets refleksion af lyset og dermed også for oplevelsen af både lys og materiale. Afhængig af hvordan et materiale belyses og hvorfra det betragtes, vil materialets karakter fremtræde forskelligt. 

Lyset skal passe til synsopgaven
Forskellige typer synsopgaver kræver forskellige typer belysning. Hvilken belysningform, der er den rette til en given synsopgave, afhænger bl.a. af hvilke materialer, der arbejdes med.

Hvis man f.eks. arbejder med rumlige, fortrinsvist matte detaljer på en mat baggrund, vil et rettet lys være ideelt til at fremhæve detaljer. Hvis man derimod arbejder med matte detaljer på en blank baggrund, vil det rettede lys give anledning til generende spejlinger. Her vil et diffust lys være optimalt.     

 

lma-30-10-10-silla-herbst-strejflys-high.jpg lma-30-10-20-silla-herbst-modlys-high.jpg lma-30-10-22-silla-herbst-diffust-lys-high.jpg

Foto tv. Strejflys afslører rumlige detaljer i overfladen. Foto mf. Modlysets silhuetvirkning virker effektfuldt og kontrastskabende. Foto tv. Det diffuse lys er fladt og skyggeløst. Fotos: Silla Herbst.

 

Relaterede emner: