Lys, materiale og betragter

Lateral inhibition

$currentPage/forfatter

Beskrivelse:
Figuren viser et Mach bånd. Selv om gråtoneintensiteten inden for hvert af de grå felter er den samme, opfattes hver gråtone lysere i venstre side end i højre side. Årsagen er, at synssansen forstærker kontrastovergangene. Dette fænomen kaldes lateral inhibition.

Download høj opløsning (228.48 KB)