Introduktion

Introduktion

lma-00-00-09-silla-herbst-tekstil-transparens-high.jpg

zoomTransparent tekstil.
Foto: Silla Herbst.

Lys er i sig selv ikke synligt for det menneskelige øje. Det bliver først synligt, når det rammer et materiale, f.eks. en flade eller støvpartikler i luften.

Lyset har stor betydning for oplevelsen af et materiale og dets visuelle egenskaber, herunder luminans, transparens, tekstur og glans. Samtidig påvirker materialet vores oplevelse af lyset.

For at kunne forstå sammenhænge mellem de visuelle og de fysiske faktorer, der er afgørende for den visuelle oplevelse, må vi kunne beskrive visuelle forskelligheder ved materialer og overflader.

Uanset om et materiale er transparent, lagdelt, en væske eller andet, vil det i større eller mindre grad reflektere det lys, der rammer det.

Visse materialer kan i sig selv udsende lys, når de indgår i bestemte fysiske eller kemiske processer. Når lys frembringes på denne måde, siger man, at det frembringes ved luminescens.  Flere af de lyskilder vi anvender i dag, er baseret på luminescensprocesser. Det gælder f.eks. lysstofrør (fluorescens) og lysdioder (elektroluminescens).  

Behandlingen af samspillet mellem lys og materiale er i denne sammenhæng afgrænset til lysets samspil med fysiske materialer og overflader i vores omgivelser. Forhold omkring luminescens, grafiske skærme, projektorer, 'color management'-systemer o.lign. indgår derfor ikke.

 

lma-00-00-20-lysets-interaktion-med-materialer-high.jpg 

Lyset interagerer med et materiale på flere måder.

 

 

Relaterede emner: