Vedligeholdelse af belysning

Vedligeholdelsesfaktoren

Vedligeholdelsesfaktoren afhænger af flere forhold og indgår som en central faktor ved projektering af et belysningsanlæg.

Vedligeholdelsesfaktoren (V) udtrykker forholdet mellem driftsværdi (umiddelbart inden rengøring og udskiftning af lyskilder) og nyværdi af belysningsstyrken f.eks. på et arbejdsplan.

Vedligeholdelsesfaktoren afhænger dels af lyskildernes lysstrømsnedgang over tid, dels af tilsmudsningen af lyskilder, armaturer og rummets overflader. Det nødvendige effektbehov for et belysningsanlæg afhænger direkte af den vedligeholdelsesfaktor, der benyttes ved beregning af anlægget.

Tilsmudsningen afhænger bl.a. af armaturernes konstruktion og støvfølsomhed samt af rummets benyttelse. Tilsmudsningen foregår også, når belysningen ikke er tændt. Valg af armaturer, som ikke så let tilsmudses, hyppig rengøring af armaturer samt regelmæssig gruppeudskiftning af lyskilder resulterer i høj vedligeholdelsesfaktor og dermed lavt effektbehov og ofte også i lavere driftsomkostninger.

Vedligeholdelsesfaktorens størrelse er afgørende for anlæggets økonomi og elforbrug. Derfor er følgende punkter en væsentlig del af projekteringsarbejdet:

 • Vælg armaturer og lyskilder, der tilgodeser også vedligholdelsesmæssige forhold
 • Vælg en vedligeholdelsesmåde, hvor udgifter til lyskildeudskiftning samt økonomiske og energimæssige virkninger af vedligeholdelsen er balanceret
 • Bestem korrekt vedligeholdelsesfaktor
 • Oplys slutbrugeren om vedligeholdelse ved aflevering af projektet

Bestemmelse af vedligeholdelsesfaktoren
Det fremgår af DS/EN 12464-1, at vedligeholdelsesfaktorer (MF, Maintenance Factor) skal beregnes efter CIE 97:2005 Maintenance of Indoor Electric Lighting Systems:

MF = LLMF ∙LSF ∙ LMF ∙ RSMF

Hvor

 • LLMF er Lamp Lumen Maintenance Factor/Lyskildens lysstrømsnedgang over tid
 • LSF er Lamp Survival Factor/Lyskildens overlevelse
 • LMF er Luminaire Maintenance fator/Armaturtilsmudsningsfaktoren
 • RSMF er Room Surface Maintenance fator/Rumtilsmudsningsfaktoren 

Imidlertid tager CIE-publikationen på grund af sin alder ikke højde for LED.  Vejledende værdier for disse faktorer findes i nyere tabeller evt. fra leverandørern

Beregningseksempel på vedligeholdelsesfaktor
Til LED-belysning af et almindeligt, åbent kontorareal angiver kunden følgende:

 • Rummet måler 8 x 12 meter
 • Forventet driftstid mellem armaturudskiftninger 40.000 h
 • Valgt armaturrengøringsinterval er 1,0 år
 • Valgt rumrengøringsinterval er 2,0 år

Lysdesigneren vælger en armaturtype, hvor levetiden fra leverandøren er opgivet til LED L80B10 (v/50.000h). Armaturet er IP21, direkte lysende fra 2,3 meters højde (→ K [rumindekset] = 2,1 altså rumstørrelse Medium)

Resulterende faktorer, opslag i armaturfabrikantens tabel og CIE 97:117:

 • LLMF: 0,88
 • LSF: 1,00
 • LMF: 0,82
 • RSMF: 0,95

Samlet vedligeholdelsesfaktor:

MF = LLMF ∙ LSF ∙ LMF ∙ RSMF = 0,88 ∙ 1,00 ∙ 0,82 ∙ 0,95 = 0,69

Ifølge DS/EN 12464-1:2011 "skal lysdesigneren (lysplanlæggeren) angive vedligeholdelsesfaktoren samt opliste alle forudsætninger, der er anvendt til bestemmelse af værdien".

 

 Relaterede emner: