Valg af lysstyring

Ideel lysregulering – teori og praksis

Når man taler om ideel lysregulering, er der tale om, at lysstyringssystemet til enhver tid sikrer det ønskede lysniveau.

Placering af lyssensoren på loftet giver i nogle tilfælde problemer, da sensoren ikke 'ser' kunstlys og dagslys på samme måde. Når dagslysmængden øges, ønsker man at kunstlyset reguleres således, at der fastholdes et konstant niveau på arbejdsplanet, men det kræver, at lyssensoren ser kunstlysandelen og dagslysandelen på samme måde, hvilket ikke er altid tilfældet.

Ideelt set vil man placere lyssensoren på arbejdsplanet, hvor det konstante niveau ønskes, men det er sjældent muligt i praksis. I stedet placeres den i loftet hvor andelen af kunstlys og dagslys ofte er forskellig. Det vil sige, at sensoren 'tror', den ser mere dagslys, end der reelt er, og skruer for meget ned for kunstlyset. Det giver for lave belysningsstyrker og utilfredse brugere.

Hvis sensoren derimod ser for lidt dagslys i forhold til, hvad der rammer arbejdsplanet, vil kunstlyset reguleres for lidt og der bliver mere lys end nødvendigt og dermed en mindre elbesparelse.

Det afgørende er, at forholdet mellem belysningen på arbejdsplanet og på lyssensoren er det samme for både kunstlys og dagslys.

Man kan beregne hvor i rummet forholdet mellem kunstlys og dagslys er det samme, hvilket ofte vil være på væggen. Da beregningsprogrammer ikke altid kan tage højde for indretning og møblering, skal man være opmærksom på at disse er vejledende og skal fungere som et hjælpeværktøj.

 

(Indholdet i dette afsnit er baseret på "Lysregulering - teori og praksis", Erwin Petersen, artikel Lys nr. 2/maj 2005)

 

Relaterede emner: