Valg af lyskilde

Driftsmæssige hensyn

De energirigtige lyskilder har forskellige driftsrelaterede egenskaber, som bør indgå i overvejelserne, når man vælger lyskilde. 

Lysstofrør tåler relativt mange tænd/sluk og er velegnet til dæmpning. Andre lyskilder, som metalhalogen- og højtryksnatriumlyskilder, har lang opstartstid og egner sig derfor ikke til mange tænd/sluk, ligesom de kun i nogle tilfælde nogle kan dæmpes.

Forkoblinger
For nogle typer lyskilder, som f.eks. lysstofrør, er det en forudsætning for lyskildernes funktion, at der indskydes en forkobling mellem netspænding og lyskilde for at begrænse og stabilisere lampestrømmen.

Forkoblingen kan være indbygget i lyskilden eller armaturet eller være monteret uden for armaturet. I sparepærer, LED-erstatningslyskilder og nogle typer halogenglødepærer er forkoblingsudstyret indbygget i lyskilden. 

Valget af forkobling har stor betydning for, hvor stort det totale el-forbrug i lyskilde og forkobling bliver. En elektronisk HF-forkobling har et forbrug svarende til ca. 10-15 % af lyskildens elforbrug, mens forbruget i konventionelle forkoblinger er ca. 25 %, for kompaktlysstofrør dog betydeligt højere. EU stiller krav til minimumseffektivitet for både lyskilder og forkoblinger.

Udover at elforbruget i HF-forkoblinger er lavere, giver de højfrekvente forkoblinger også et flimmerfrit lys

Typiske tab i forkoblinger, transformere og drivere
Tabet i forkoblingen kan variere. Mindre lyskilder i lave wattager har ofte et relativt større tab i forkoblingen end store lyskilder i højere wattager.

Eksempler på tab i forkoblinger og transformatorer i procent af lyskildernes egen effekt er vist i nedenstående tabel.


 

Lyskilde

Tab i % / W

Konventionel forkobling/transformer

HF, elektronisk forkobling/transformer/driver

 LED

-

1-2 W

Halogenglødelamper, lavvolt 

15 %

5 %

Kompaktlysstofrør

40-75 %

20-40 %

Lysstofrør

25 %

10-15 %

Kviksølv-, metalhalogen- og højtryksnatriumlamper

10-25 %

10 %

 

Relaterede emner: