Valg af armatur

Lysfordeling og blænding

Når man vælger armaturer, bør man vælge et armatur, der er så effektivt som muligt og har en lysfordeling, der passer til opgaven og giver en god fordeling af lyset i rummet.

Armaturet skal have en passende blændingsafskæmning, så krav til maksimale blændingstal er overholdt. Samtidig skal afskærmningen ikke være så effektiv, at det går ud over armaturets effektivitet.

Valget af armaturer bliver ofte en afvejning af visuel komfort og energihensyn. En grundig kortlægning af krav til funktion og komfort samt energihensyn giver det bedste resultat.

 

le-90-30-80-thorn-nwy-0606-high.jpg

Lysrørsarmaturer med en ligelig fordeling af lys udsendt mod loftet og nedad mod arbejdspladsrne. Foto: Thorn.

 

Den lystekniske beregning kan afsløre eventuelle mangler
En lysberegning er en obligatorisk del af belysningsplanlægningen.

Når man har valgt armaturer og planlagt belysningen i et arbejdslokale, bør man altid få lavet en lysteknisk beregning af belysningen. Den lystekniske beregning vil vise, om det er nødvendigt at rette op på nogle forhold inden belysningen installeres.

En lystekniske beregning bør tage højde for alle kendte faktorer, herunder rummets dimensioner, farver, overflader og indretning, og kan bl.a. give følgende oplysninger om armaturets virkning i det specifikke lokale:

  • blændingstal, herunder både middel- og maks-blændingstal og gerne blændingstalsfordelingen
  • belysningsstyrke og regelmæssighed i belysningen
  • belysningsvirkningsgraden, dvs. den samlede effektivitet af belysningen
  • valide og realistiske 3D-visualiseringer, der viser det samspil, der vil være mellem lyskilder, rum og armatur


Ombygning af armaturer

Som en måde at nedbringe elforbruget kan det i visse tilfælde være relevant at ombygge eksisterende armaturer til nye, elbesparende lyskilder.

Ombyggede armaturer skal, ligesom nye armaturer, opfylde sikkerhedskrav i Stærkstrømbekendtgørelsen, f.eks. mht. hvor varmt armaturet må blive, samt krav til mærkning, herunder CE-mærkning. Ukyndig ombygning af belysningsarmaturer er ikke lovlig og kan desuden være farlig.

Stærkstrømbekendtgørelsen er tilgængelig på internettet på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk.

 

Relaterede emner: