Lysdæmpning og urstyring

Urstyring

Begrebet urstyring dækker styring efter et ur, hvor lyset tændes og slukkes på bestemte tidspunkter. Urstyring anvendes for at reducere elforbruget til belysningen, når man på forhånd ved, hvilke tidspunkter belysningen skal være tændt eller slukket.

Urstyring anvendes ofte i sammenhæng med dagslysstyring for at afbryde styresystemer og sensorer helt, når belysningsanlægget med sikkerhed ikke skal være tændt, f.eks. i nattetimerne.

Urstyring anvendes desuden i små og simple systemer, hvor lys skal være tændt i bestemte tidrum henover døgnet, f.eks. udendørs.

Urstyring er let at forstå for brugerne, og den er let at betjene. Ulempen er, at lyset slukker selv om der måske er behov for lyset uden for det indstillede tidspunkt. Urstyring bør derfor ikke anvendes hvor der skal tages hensyn til sikkerhed eller på arbejdspladser, hvor der er personer til stede ud over normal arbejdstid. Alternativt skal udstyringen kunne slås fra.

En anden løsning kunne være dæmpning af belysningen i visse perioder eller lade få armaturer stå tændt, for eksempel eventuel effektbelysning. I alle tilfælde må man tage højde for sommer- og vintertid.

Urstyring i arbejdslokaler bør normalt kombineres med mulighed for manuel betjening af lyset, så man tænder for lyset, når man går ind i et rum, og automatikken slukker lyset.

Skumringsrelæ
Skumringsrelæ er en styring til udendørs brug, der tænder belysningen automatisk. Relæet (sensoren) måler lysniveauet og tænder for belysningen, når dagslysniveauet er under et vist niveau, som kan indstilles på relæet. Skumringsrelæet slukker automatisk, når dagslysniveauet igen er tilstrækkeligt.

Skumringsrelæet har indbygget en vis tidsforsinkelse, så det ikke reagerer på kortvarige ændringer i dagslyset. Fordelen er at det tænder og slukker ved samme niveau sommer og vinter.

Et skumringsrelæ bør ikke anvendes, hvor der skal tages hensyn til sikkerhed ved maskiner og lignende. Det anvendes typisk udendørs på steder som indkørsler, cykelskure og lignende og kombineres ofte med bevægelsesmelder.

 

Relaterede emner: