Lysdæmpning og urstyring

Lysdæmpning

Dæmpning stiller særlige krav til valg af lyskilder og til forkoblinge/drivere i anlæg, der skal være forberedt for dæmpning.

I anlæg med gløde- eller halogenglødelamper kræves en dæmpningsenhed og fjederafbryder eller potentiometer til indstilling af det ønskede lysniveau.

For at belysningsløsninger med lysdioder eller lysstofrør skal kunne dæmpes, må lyskilderne være forkoblet med drivere (lysdioder) eller elektroniske forkoblinger (lysstofrør), der er forberedt til dæmpning.

I systemer beregnet til dæmpning af gløde- og halogenlamper skal man være opmærksom på, at ikke alle sparepærer og LED-erstatningslyskilder kan fungere i et dæmpbart systemet . Man kan derfor ikke umiddelbart skifte til disse lyskildetyper for at spare energi. Der findes dog specielle sparepærer og LED-erstatningslyskilder, der kan dæmpes.

le-60-10-10-faba-lysdæmpnings-effekt-high.jpg

Sammenhængen mellem el-
besparelser og lysmængde ved
dæmpning af gløde- og halogen-
glødelyskilder. zoom

Elbesparelsen ved dæmpning afhænger af, hvor meget lyset dæmpes. Men på grund af tab i forkobling og dæmperenhed er besparelsen ikke lige så stor som reduktionen i lysmængden. Hvis lysmængden i et anlæg med gløde- eller halogenlyskilder reduceres med 50 %, reduceres elforbruget kun med ca. 25-30 %. Man får således en mindre elbesparelse end den, som reduktionen i lysniveauet svarer til.

Ved dæmpning kan lyskildens farvetemperatur ændre sig. F.eks. bliver lyset fra gløde- og halogenlamper varmere, når de dæmpes, mens lyset fra et lysstofrør typisk bliver mere rosa. LED-lyskilder ændrer normalt ikke farvetemperatur ved dæmpning. Dæmpning af glødepærer, halogenpærer og LED-lyskilder har desuden en positiv indvirkning på levetiden.

Damplamper egner sig normalt ikke til dæmpning.

Lysdæmpning anvendes i mange forskellige typer installationer i både kontorer, auditorier, møderum og i private boliger. 

 

 

 

Relaterede emner: