Krav til lysforhold i bygninger

Lysstyringen skal fungere

De styringsløsninger, der ofte er en del af et belysningsanlæg, bør leve op til både lovmæssige krav og en række krav til betjening, funktion, tryghed mv.

For et avanceret belysningsanlæg hænger brugertilfredsheden nøje sammen med, at det er nemt og letforståeligt at betjene teknikken uden at begå fejl. Derfor skal det for eksempel være nemt at tænde lyset, når man kommer ind i et lokale.

En af forudsætningerne for at lysstyringen kommer til at fungere og benyttes efter hensigten er at bygherren, rådgiveren, styringsleverandøren, slutbrugeren og alle øvrige projektparter er enige om, hvordan lysstyringen skal fungere. En af udfordringerne ved at anvende lysstyring er at få brugerne til forstå og bruge systemerne rigtigt. Derfor er det vigtigt at der udarbejdes en god funktionsbeskrivelse - et eksempel findes her:

Eksempel på funktionsbeskrivelse styring efter lysindfaldet gennem vinduet
En sensor, der er rettet mod vinduet, måler det dagslys, som kommer ind i rummet.

Belysningen tændes ikke, hvis lysindfaldet er over en indstillet grænse, som er indstillet af installatøren eller anden fagperson.

Hvis lysindfaldet er under denne grænse, reguleres belysningen afhængigt af lysindfaldet.

I rum med stor rumdybde er belysningen inddelt i zoner, så lyset dæmpes mest i zoner nær vinduerne, og mindre i zoner længere inde i rummene.

Ansvar for indregulering 
Lysstyringssystemer kræver indregulering. Indreguleringen kan være vanskelig da den dels omfatter indstilling af parametre, som ikke kan indstilles før byggeriet er færdigt, dels parametre, der afhænger af individuelle brugerønsker.   

Det er vigtigt, at ansvaret for indreguleringen er placeret og at der er afsat tid til indreguleringen. Hvis ikke indreguleringen kan afsluttes inden overdragelse af bygningen til brugerne, bør brugerne informeres om det på en måde, så man undgår en negativ reaktion på den manglende indregulering. 

 

Sørg for at der udarbejdes en plan for vedligeholdelse og en løbende kontrol af,
at styringen og reguleringen sker som projekteret.  

 

 

 

Opbygning af funktionsbeskrivelser
Funktionsbeskrivelser bør opbygges, så de følger principperne, der er givet af foreningen bips (byggeri - informationsteknologi - produktivitet - samarbejde). Se www.bips.dk.

I 'SBi-anvisning 220 Lysstyring' findes eksempler på funktionsbeskrivelser for lysstyringer.

Brugervejledning
Gode brugervejledninger kan sikre at lysstyringsanlægget bruges og vedligeholdes korrekt. For anlæg over en vis størrelse, kan passende udarbejdes to vejledninger,

  • Vejledning om betjening, pasning og vedligeholdelse
  • Vejledning til brugerne om betjening af lysstyringen i det konkrete rum

Førstnævnte er rettet mod driftspersonale og serviceteknikere og skal give disse en let og overskuelig introduktion til systemerne. Den anden er rettet mod de enkelte brugere og bør indeholde oplysninger der motiverer til brug af det installerede udstyr.

 

(Indholdet i dette afsnit er baseret på SBi-anvisning 220 Lysstyring, C. Reinhold et.al., 2008).

 

Relaterede emner: