Dokumentation

Dokumentation for energiforbrug

Simple beregninger af energibehov kan gøres i hånden. Men så snart der anvendes en form for behovsstyring, bliver beregningerne hurtigt så komplicerede, at man er nødt til at anvende et computerberegningsprogram.

For at en bygning skal leve op til energikravene i Bygningsreglementet vil det ofte være nødvendigt at udnytte dagslyset optimalt ved at installere dagslysstyring. Ved at anvende dagslysstyring nedbringes drifttiden for belysningen, som desuden vil variere henover året.  Læs mere om beregning af energibehov her.    

Beregning af behov for tilført energi
Ifølge Bygningsreglementet skal eftervisning af at krav til energibehov er overholdt ske på grundlag af 'SBi-anvining 230 Anvisning om Bygningsreglement 2010'.

Den samlede energiramme beregnes vha. beregningsprogrammet Be10. Be10 er dog ikke et dimensioneringsværktøj, og skal ikke bruges som sådant. Derfor foregår selve lysberegningen, inkl. beregning af energibehov, i belysningsprogrammet FABA Light, som indeholder en eksportfunktion, som eksporterer data til Be10.

le-130-10-10-faba-light-high.jpg

zoomI beregningsprogrammet Faba Light
kan man regne på både dagslys,
kunstlys og energi. Foto: Faba.

 

Faba Light
Faba Light er et danskudviklet Windowsbaseret program skrevet i C++. Programmet fremstår som en blanding af et tegneprogram og et mere generelt Windows-program.

Programmet anvendes primært til beregning af indendørs belysning og indeholder desuden moduler til beregning af dagslys og park- og stibelysning. Programmet læner sig op ad Dansk Standard 700 Kunstig belysning i arbejdslokaler.

Med FABA Light kan besparelsesmuligheder ved lysstyring hurtigt beregnes, ligesom programmet kan anvendes til beregning af dagslysfaktor og vurdering af forskellige typer styring.

FABA Light er udviklet af FABA (Foreningen af fabrikanter og importører af elektriske belysningsarmaturer ). På FABA's hjemmeside www.faba.dk kan man downloade en 30 dages gratis, reduceret prøveversion af FABA Light samt en undervisningsversion af programmet.

Udover FABA Light anvendes ofte programmet Dialux til beregning af kunstlys.

I programmet IDBuild kan man desuden lave beregninger af en bygnings samlede energiramme og optimering af samme.

Dokumentation af det faktiske elforbruget (kWh/m²/år)
Elforbrug til belysning kan enten dokumenteres ved en måling af elforbruget til belysning over en passende periode ved hjælp af en såkaldt datalogger.  

Alternativt kan elforbruget beregnes ud fra kendskab til installeret effektbehov og data vedr. anlæggets benyttelse.

 

Relaterede emner: