Dokumentation

Dokumentation af installeret effektbehov

Det installerede effektbehov er et mål for den effekt belysningsanlægget behøver for at virke, dvs. lyse. Eftersom beregningen ikke tager højde for forhold vedr. selve driften, er beregningen ikke særlig kompliceret.  

Det installerede effektbehov tager ikke højde for forhold vedr. benyttelsestider, lysstyring mv., som har indflydelse på, hvor længe belysningen er tændt. Derfor siger effektbehovet ikke alt om selve elforbruget, men giver alligevel ofte en indikation på om det er højt eller lavt.

Hvis der er tale om belysningsanlæg, hvor der ikke anvendes behovsstyring, vil det installerede effektbehov give et godt billede af anlæggets energirigtighed. Hvis der derimod er installeret dagslysstyring eller andet, som bidrager til at reducere drifttiden på belysningen, vil det installerede effektbehov kun i begrænset omfang kunne give information om elforbruget.

 

Relaterede emner: