Dokumentation

Dokumentation af dagslysforhold

Til detaljerede analyser af lysforhold i bygninger kan anvendes forskellige mere eller mindre avancerende belysningsberegningsprogrammer.  

Programmer som Velux Daylight Visualizer, FabaLight, DiaLux, Relux og LightCalc er alle meget brugervenlige programmer.

Radiance er det mest avancerede lyssimuleringsprogram der findes. Forskellen på dette program i forhold til de andre simuleringsprogrammer, er at Radiance kan regne på spejlende overflader, som f.eks. et spejl. Der er ikke en egentlig brugerflade til programmet. Derfor kræver anvendelse af programmet forhåndskendskab til programmering og/eller gængs kommandosprog.

Der findes dog programmer, der anvender Radiance som programkerne, når der skal regnes på dagslys og kunstig belysning. Dette er f.eks. tilfældet i simuleringsprogrammerne IESve, Ecotect og Esp-r.

Beregninger som disse kan illustrere solpotentialet i byrum og på facader. Adgangen af det direkte sollys på facaden vil desuden variere over året afhængig af solens position på himlen.

En anden metode ser på hovedretningen af byens brugbare facader, dvs. den del af facaden der ikke er skygget af omkringliggende bygninger. Det brugbare facadeareal er bestemt ud fra højdeviklen

 

le-130-30-10-silla-herbst-dagslysindfald-high.jpg

Foto: Silla Herbst.

 

Relaterede emner: