Dagslysstyring

Anvendelse af dagslysstyring

Da hovedformålet med dagslysstyring er at reducere elforbruget, må den første forudsætning være, at der er tilstrækkeligt med dagslys.

Hvis mængden af dagslys er begrænset eller der slet intet dagslys er, vil der være andre, mere hensigtsmæssige måder at tænde og slukke for lyset på for at reducere elforbruget.

Om dagslysmængden er tilstrækkelig til, at det er fornuftigt at anvende dagslysstyring, afhænger af rummets brugsmønster og en række forhold omkring bygningens udformning og omgivelser. Dagslysmængden afhænger desuden af vinduernes orientering og af, om der er ovenlys eller sidelys.

Anvendelse af dagslysstyring er primært relevant i rum med god dagslystilgang. Hvis dagslysmængden er tilstrækkelig, er det som regel en god idé at anvende dagslysstyring i kontorer, klasseværelser, gange, biblioteker, auditorier, hospitaler, kantiner, produktionshaller, lagre, gangområder, storcentre og andre lignende steder.

Hvilke lyskilder kan anvendes til dagslysstyring?
Forudsætningen for at anvende dagslysstyring er, at de lyskilder man anvender kan dæmpes eller kobles ind og ud i takt med at dagslysmængden ændres. Ikke alle typer af lyskilder er lige velegnede.

Alle typer af gløde- og halogenpærer kan uden videre dæmpes og tåler tænd-sluk frekvenser med korte intervaller. Det samme gælder lysstofrør og mange LED-løsninger, hvis forkoblingen eller driveren er forberedt til det. Andre typer lyskilder, f.eks. damplamper, kan normalt ikke anvendes til dagslysstyring.

 

Relaterede emner: