Bygningens udformning og omgivelser

LT-værdier

$currentPage/forfatter

Beskrivelse:
Diagrammet viser forholdet mellem lystransmittans (LT-værdi) og total solenergitransmittans (g-værdi) for Pilkington Suncool. Den orange linje repræsenterer det teoretisk bedste forhold som kan opnås. Figur: Pilkington.

Download høj opløsning (353.35 KB)