Besparelser og potentialer

Eksempler på besparelser

Det kan være svært at give et bud på, hvor store besparelser der kan opnås i en konkret situation. Her er samlet en række eksempler.

Eksemplerne herunder tager udgangspunkt i data fra Energieffektiv belysning i handels- og servicesektoren 2000 (FØR) og lister over gode og energirigtige belysningssystemer fra Center for Energibesparelser (EFTER). I alle eksempler er regnet med en elpris på 1,75 kr/kWh. Anslåede priser på armaturer og styringskomponenter samt installationsomkostninger følger beregningsanvisninger på www.goenergi.dk

Som det fremgår af eksemplerne har det stor betydning, om der er tilgang af dagslys. Derudover vil rummets dimensioner være afgørende for, hvor lavt det installerede effektbehov og dermed det samlede forbrug kan blive.

Anlægsomkostninger og simple tilbagebetalingstider er beregnet ud fra Elsparefondens oplysninger om typiske anlægsudgifter for belysning i kontorer, undervisningslokaler og gangarealer (minimumsværdier for intervaller er valgt) samt skelen til priser for armaturer og styringskomponenter på Elsparefondens lister over belysningssystemer.

 

Eksempel nr. 1: Standard kontorlokale på 200 m² 
Benyttelse: typisk 2.500 timer pr. år (arbejdslamper 1.200 timer/år) 

 

Installeret effekt per kvadratmeter

W/m²

Årligt forbrug pr kvadratmeter

kWh/m²/år

 

Årligt forbrug

kWh/år

kr/år

Før:

11

20

4.000

7.000

Efter:

5

6

1.200

2.100

Besparelse i %:

70

%

Besparelse (kWh):

2.800

kWh

Besparelse (kr):

4.900

kr

Anslået investering (v/ samlede
installationsomkostninger på 350 kr/m²):

70.000

kr

Anslået simpel tilbagebetalingstid

14

år

 

Eksempel nr. 2: Standard undervisningslokale på 48m² med sidelys
Benyttelse: typisk 1.900 timer pr. år

 

W/m²

kWh/m²/år

kWh/år

kr/år

Før:

15

25

1.200

2.100

Efter:

7

10

480

840

Besparelse i %:

60

%

Besparelse (kWh):

720

kWh

Besparelse (kr):

1.260

kr

Anslået investering (v/ samlede
installationsomkostninger på 350 kr/m²):

16.800

kr

Anslået simpel tilbagebetalingstid

13

år

 

Eksempel nr. 3: Smal gang uden dagslystilgang på 44 m²
Benyttelse: typisk 2.500 timer pr. år

 

W/m²

kWh/m²/år

kWh/år

kr/år

Før:

9

16

704

1.232

Efter:

4

7,5

330

578

Besparelse i %:

73

%

Besparelse (kWh):

374

kWh

Besparelse (kr):

655

kr

Anslået investering (v/ samlede
installationsomkostninger på 350 kr/m2):

15.400

kr

Anslået simpel tilbagebetalingstid

24

år


Eksempel nr. 4: Bred gang med dagslystilgang på 175 m²
Benyttelse: typisk 2.500 timer pr. år

 

W/m²

kWh/m²/år

kWh/år

kr/år

Før:

9

16

2.800

4.900

Efter:

3

2

350

613

Besparelse i %:

88

%

Besparelse (kWh):

2.450

kWh

Besparelse (kr):

4.288

kr

Anslået investering (v/ samlede
installationsomkostninger på 350 kr/m²):

61.250

kr

Anslået simpel tilbagebetalingstid

14

år

Relaterede emner: