Udladningslamper

Damplamper virkemåde for brænder

$currentPage/forfatter

Beskrivelse:
Principskitse af damplampens brænder eller udladningsrør. Elektroder er placeret i hver ende af brænderen og gassen udsender lys ved elektriske udladninger mellem elektroderne.

Download høj opløsning (356.06 KB)