Sparepærer

Opbygning

Sparepæren består af flere elementer, hvoraf de centrale er selve røret og den elektronik, der sikrer at røret kan lyse. 

I det følgende gennemgås de delelementer, der tilsammen udgør sparepæren, idet funktionen af selve udladningsrøret fungerer som andre lysstofrør.

 

kl-40-30-10-osram-clf-exploded-view-high.jpg

Opbygning af en sparepære.

 

Udladningsrøret
De bukkede eller snoede lysstofrør fremstilles af en særlig slags blødt glas, kaldet blyglas. Rørdiameteren er ganske lille, ofte kun ca. 7 mm. Sparepærens elektroder er skjult af sparepærens sokkel.

kl-40-30-30-dcl-lyspulver-high.jpg

Fluorescerende pulver (lyspulver) til
3-pulver-rør er sammensat af tre
fosfortyper, som på billedet her

er udsat for UV-stråling.

Figuren viser, at de tre
komponenter hver især omdanner
UV-strålingen til lys af farverne
blå, rød og grøn. Med en passende
vægtning af de tre farver i
lyspulveret fås (additivt) farven
hvid.

zoom

Det fluorescerende pulver
Udvikling inden for fluorescerende pulver, der kan holde til den høje varmepåvirkning i tynde lysstofrør, har gjort det muligt at fremstille sparepærer. Belægningen af pulver beskytter samtidig glasset mod angreb fra kviksølvet, og det har bl.a. været med til at minimere kviksølvindholdet til 2-3 mg. Nye typer af pulver har også betydet en reduktion af opstartstiden. Farvegengivelsen bestemmes af sammensætningen af det flourescerende pulver, og størsteparten af alle sparepærer har et Ra-indeks på 80-85. I sparepærer med højere farvegengivelse end 80-85 består det flourescerende pulver af flere lag, hvilket nedsætter lyskildens effektivitet.  

Elektroder
Lysstofrørets elektroder har to funktioner, nemlig at starte og drive røret. Elektroderne består af en glødetråd tilvirket af en wolframlegering. Tråden er snoet to eller tre gange om sig selv og forsynet med et materiale, som udsender elektroner ind i gassen, når der løber strøm i elektroderne. Dette materiale benævnes emitterstof. Mængden af tilstedeværende emitterstof er medbestemmende for rørets levetid. Elektroder bør forvarmes til ca. 800 °C før start med påtrykning af tændspænding. Manglende forvarmning belaster elektroderne unødigt hårdt, fordi emitterstoffet derved afskydes. Det forkorter levetiden og bevirker en sværtning af rørenderne.

Start uden forvarmning foregår hurtigere og er derfor i nogle situationer hensigtsmæssig, f.eks. ved trappebelysning. Skaderne forårsaget af start uden forvarmning kan minimeres ved at omgive glødetråden med en ring eller et rør.

Gasfyldning
Gassen består af en inaktiv gas og en smule kviksølv på dampform. Under drift vil volumen-forholdet mellem kviksølvdampen og den inaktive gasart være omtrent 1 til 3.000. Den inaktive luftart består normalt af blandet argon, neon og krypton.

Et korrekt gastryk opnås først, når der er balance mellem mængden af flydende og gasformigt kviksølv. En stor del af kviksølvet bliver til damp, når lampen lyser, mens resten kondenserer til bittesmå perler på kolbens koldeste sted. Dette sted kaldes også cold spot, og temperaturen i cold spot er afgørende for lampens ydeevne.

For at etablere en korrekt dosering af kviksølv fra cold spot, skal alle flourescente lyskilder indbrændes ved fuld styrke i 100 timer. Manglende indbrænding vil i starten af rørets levetid resultere i et lavt lysudbytte, forringet levetid eller "åling", hvor lyset forekommer at bevæge sig i røret. Da kviksølvdampen er meget følsom over for temperatursvingninger, kan der tilsættes et eller flere metaller. Herved dannes såkaldt amalgam (en kviksølvblanding), som medfører, at lysstofrøret kan anvendes inden for et større temperaturområde (omgivelsestemperatur).

Sokkel
Sparepærer findes med skruesokkel (E14 / E27), bajonetsokkel (B22d) eller stiftsokkel (GU10, GU9, GX53).

 

kl-40-30-40-sokler-sparepære-high

Sparepærer findes med flere forskellige sokler.

 

Elektronik
Den indbyggede elektronik skal tænde lysstofrøret med en højspænding for derefter at forsyne lysstofrøret med en passende højfrekvent strøm. Sparepæren har siden introduktionen i 1981 undergået en reduktion af vægten fra ca. ½ kg til ca. 150 g som følge udvikling af elektronikken.

 

kl-40-30-20-osram-sparepære-produktionsproces-high.jpg

Fremstilling af sparepære. 1. Afskæring af rør i passende længde 2. Bøjning af rør 3. Belægning af rør med fluorescerende pulver. Fortrådning. Elektrodefilamenter. Pumperør 4. Luftudtømning og påfyldning med gas og kviksølv. Forsegling. 5. Montage af rør på bundplade 6. Samling af alle komponenter 7. Færdig sparepære.

 Relaterede emner: