Sparepærer

El-tekniske forhold

Sparepærer er ikke specielt følsomme over for variationer i forsyningsspænding.

Eftersom alle sparepærer i dag er forsynet med elektronisk forkobling, giver lyset fra sparepærer ikke anledning til flimmer.

Spændingsforhold
Sparepærers lysudsendelse påvirkes kun i ringe grad af ændringer i forsyningsspændingen. Som det fremgår af figuren, kan forsyningsspændingen variere op til ca. 10 %, før det får indflydelse på lysudsendelsen.

 

kl-40-50-10-osram-dulux-spændingsforhold-high.jpg

Sparepærers lysudsendelse påvirkes kun i begrænset omfang af variationer i forsyningsspændingen.

 

Strømforhold
En ofte anvendt parameter til karakterisering af sparepærer er effektfaktoren (på engelsk 'power factor'). Den angiver graden af forstyrrelse af el-nettet ved tilslutning af sparepærer. En normal sparepære (effekt mindre 25 W) vil give anledning til såvel en forskydning mellem strøm og spænding samt en forvrængning af strømmen. Effektfaktoren kan højst blive 1 svarende til ingen forstyrrelser. En lav effektfaktor giver anledning til eksponentielt stigende strømforbrug. I en normal husholdning har sparepærers effektfaktor ingen betydning for det samlede forbrug. Det skyldes, at husholdningsmaskiner som vaskemaskiner, tørretumbler etc. modvirker den begrænsede forstyrrelse, som sparepærer giver anledning til. Derfor er der ingen grund til at benytte sparepærer med højere effektfaktorer end 0,5. Højere effektfaktorer kræver en mere kompliceret elektronik, der lettere kan fejle og desuden forhøjer lampens pris. Samtidig øges de elektriske tab med nedsat effektivitet til følge, ligesom dimensionerne kan forventes at blive større pga. den forøgede mængde elektronik. 

En stor undersøgelse foretaget af USAID sammenfatter globale erfaringer på området og konkluderer, at hverken forbrugere eller elforsyningsselskaber har nytte af sparepærer med højere effektfaktorer end 0,5. Samme resultat når ELC til, som er den Europæiske sammenslutning af lampefabrikanter.

Sagen stiller sig anderledes ved brug af sparepærer med effekter over 25 W. Her er der krav om (EU forordning 244/2009), at effektfaktoren skal være mindst 0,9.

Effektforhold
Ca. 28 % af den tilførte elektriske effekt i en sparepære omdannes til lys. Resten afsættes som varme i den indbyggede forkobling (ca. 10 %), opvarmning af gassen (ca. 21 %) og opvarmning af det fluorescerende lag på indersiden af glaskolben (ca. 41 %).

 

kl-40-50-20-effektforhold-i-sparepære-low.jpg

Effektfordeling i sparepærer.

 

Flimmer
Det menneskelige øje kan ikke opfatte flimmer fra sparepærer pga. den højfrekvente drift af lysstofrørene. I sparepærens barndom eksisterede lavfrekvente sparepærer, som kunne udsende flimmer. Disse forekommer ikke længere. De var kendetegnet ved høj vægt (ca. ½ kg) og dimensioner som et middelstort syltetøjsglas.

Frekvensforhold
Frekvensvariationer i forsyningsspændingen har ingen indflydelse på drift af sparepærer. Det hænger sammen med, at forsyningsspændingens udglattes i en elektrolytkondensator. Normale sparepærer er dimensioneret til, at forsyningsspændingen kan have en variation af frekvensen mellem 50 Hz og 60 Hz.

 

Relaterede emner: