Lysstofrør og kompaktlysstofrør

Udladningsprocessen for lysstofrør

$currentPage/forfatter

Beskrivelse:
Før tænding af røret indeholder røret blot en inert gas med små mængder kviksølvdamp (K), samt et antal fosforkonverteringspulverlag (P) på rørets inderside.

1) Røret tændes, elektroderne varmes op, og emitterstoffet afgiver elektroner (E - rød)

2) Tændspændingen sender elektroderne i høj fart gennem røret mellem elektroderne

3) Ved sammenstød med kviksølvatomerne dannes UV-lys (YV), som konverteres til synligt lys ved passage gennem pulverlagene (P).

Download høj opløsning (620.02 KB)Download lav opløsning (312.83 KB)