Lysstofrør og kompaktlysstofrør

Typer

Lysstofrør og kompaktlysstofrør findes i mange udformninger til forskellige formål, hvoraf de aflange er de mest kendte. 

Blandt de mange typer og udformninger findes:

  • aflange lysstofrør
  • cirkulære lysstofrør
  • kompaktlysstøfrør med 2 eller flere såkaldte fingre
  • 2D-kompaktlysstofrør (sommerfuglerør) 


Nogle typer findes desuden i forskellige farvekvaliteter. I det følgende gives en oversigt over de forskellige typer lysstofrør og kompaktlysstofrør.

Aflange lysstofrør
Lineære lysstofrør findes i flere tykkelser, hvoraf T5-rør, med en tykkelse på 16 mm, i dag er de mest udbredte og desuden de mest effektive. Derudover findes T8-rør (26 mm), som også er meget udbredte, samt T12-rør (38 mm), T4 (12 mm) og T2 rør (7 mm). 

 

kl-30-20-10-lyskilder-lysstofsrøraflange-high.jpg

De mest almindelige type lysstofrør er lange T8- og T5-rør.

 

De fleste lysstofrør har et Ra-indeks (farvegengivelsesindeks) på 80-85. Derudover findes mange standard typer med et Ra-indeks på 90-95. Her skelnes mellem  3-pulver-, 5-pulverrør og 1-pulverrør. 1-pulverrør benævnes også halofosfatrør og er ikke særlig anvendt i Danmark pga. den ringe effektivitet og dårlige farvegengivelse. Derudover er disse rør blevet udfaset fra 2010. 3-pulverrør har en Ra-værdi på 80-85, mens 5-pulverrør har en Ra-værdi på 90-95. 5-pulverrør er ikke helt så effektive som 3-pulverrør.

For alle typer lysstofrør gælder, at lysstrømmen afhænger af omgivelsestemperaturen.

Det er normalt forbundet med store omkostninger at skifte lyskilder i haller eller andre steder med højt til loftet. I disse tilfælde kan med fordel anvendes såkaldte Long Life rør med levetider op til 90.000 timer. Lysstofrør med forlænget levetid har bl.a. en specielt konstrueret skærm omkring elektroderne, som begrænser den "forbrugte" mængde emissionsmateriale ved start og fordampningen af dette materiale under drift. Indholdet af kviksølv er ofte større i lysstofrør med forlænget levetid.

Aflange lysstofrør beskrives med en kode, der angiver lyskildens effekt, Ra-indeks og farvetemperatur, som vist i figuren.

 

kl-30-20-21-silla-herbst-lysstofrør-koder-high.jpg

Det viste lysstofrør har en effekt på 14 W, et Ra-indeks på mellem 80 og 85 og en farvetemperatur på 3.000 K.

 

T5-lysstofrør
T5-rør har en diameter på 16 mm og findes i to udgaver; HE (high efficiency) og HO (high output). Den optimale omgivelsestemperatur for T5-rør er 35 ºC, dvs. ca. 10 ºC højere end for T8-rør. Derfor er disse rør særligt velegnede til indendørs anvendelse. HE-rør finder især anvendelse i kontorbelysning pga. den høje effektivitet på op mod 100 lm/W. Rørene udvikles løbende, og det forventes, at effektiviteten vil stige til over 115 lm/W. Levetiden er typisk 20.000 timer. HE-rørets lysmængde er proportional med rørets længde, idet alle HE-rør har en luminans på 1,4-1,5 Cd/cm². Med HE-rør er det derfor muligt at sammensætte forskellige wattager i lange baner, uden at enkelte rør springer i øjnene. 

Med HO-rørene forholder det sig anderledes. De fås i samme længder som HE-rør, men udsender langt mere lys og har også et væsentligt højere effektforbrug. Et 54 W HO-rør har samme længde som et 28 W HE-rør, nemlig 1.149 mm, men både effekten og lumenpakken er vidt forskellige. Mens et 54 W HO-rør udsender 5.000 lumen ved 35 °C, udsender det tilsvarende HE-rør (samme længde) på 28 W kun 3.650 lumen under tilsvarende temperaturforhold. Luminansen af HO-rør varierer og ligger mellem 1,9 og 2,9 Cd/cm². Derfor er det ikke muligt at kombinere forskellige wattager af HO-rør i lange baner. Effektiviteten af HO-rør er 82-90 lm/W.

Nogle typer forkoblinger er kun beregnet til enten HE- eller HO-rør, mens andre selv kan detektere om røret er af den ene eller den anden type.

HO-rør fremstilles i specialversioner med amalgam i stedet for kviksølv Disse rør kendes ved at have særlige betegnelser. Et 54 W rør betegnes jf. LBS som T16-I 54W/xxx G5, mens betegnelsen jf. ILCOS er FDH-54/xx/xx-L/P/LH-G5-16/1149. Disse rør egner sig til meget varme eller meget kolde omgivelser. Lysstyrken er stort set uændret i temperaturintervallet 5 °C -70 °C. Til sammenligning kan sædvanlige lysrør kun opretholde et konstant lysniveau, hvis temperaturen varierer mindre end +/- ca. 7 °C. Alle lysstofrør udsender varme. Hvis armaturet ikke tillader tilstrækkelig ventilation, vil temperaturen omkring lysrøret stige med lavere lysudbytte til følge. I sådanne tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at anvende amalgamrør. Mens almindelige lysrør kan dæmpes lige når de tændes, kan dæmpning af lyset fra amalgamlyskilder først finde sted efter frigørelse af alt kviksølv fra amalgamen, hvilket sker efter 2-3 minutters drift ved fuld styrke. 

HO-rør findes også i specialversioner, som giver mulighed for anvendelse i ubrudte rækker af lys, hvor der kun er ganske få mm fra lysrør til lysrør. De kendes under betegnelsen Seamless. 

 

Længde

HE, effekt

HE, Lysstrøm (35 °C)

HE Eco, effekt

HE Eco, lysstrøm (35 °C)

HO, effekt

HO, Lysstrøm (35 °C)

HO,Eco effekt

HO Eco Lysstrøm (35 °C)

555 mm

14 W

1.350 lm

13 W

1.404 lm

24 W

2.000 lm

20 W

1.960 lm

850 mm

21 W

2.100 lm

 

 

39 W

3.500 lm

 

 

1.150 mm

28 W

2.900 lm

25 W

2.850 lm

49 W

4.900 lm

45 W

4.905 lm

1.150 mm

 

 

 

 

54 W

5.000 lm

50 W

5.100 lm

1.450 mm

35 W

 

3.650 lm

 

32 W

3.648 m

 

80 W

7.000 lm

73 W

6.935 lm

Egenskaber, T5 rør. Eco-udgaver bør kun anvendes indendørs, da de virker i et snævert temperaturinterval.

 

T8-lysstofrør
T8-rør har en diameter på 26 mm og de forskellige wattager knytter sig til bestemte længder. Effektiviteten afhænger af forkoblingstypen og ligger mellem 60 og 90 lm/W, forudsat at der anvendes elektronisk HF-forkobling. Ved drift med konventionel forkobling er effektiviteten lavere.

Den optimale omgivelsestemperatur for T8-rør er 25 °C. Disse rør er derfor mere velegnede til brug ved relativt lave omgivelsestemperaturer, f.eks. i P-kældre og i lagerhaller, end T5-rørene. Ved temperaturer omkring frysepunktet kan med fordel benyttes T8-rør med et ekstra isolerende yderrør (Ø38 mm).

Kompaktlysstofrør 
I løbet af 1980'erne blev kompaktlysstofrør (i daglig tale 'kompaktrør")mere og mere udbredt, fortrinsvis som alternativ til almindelige glødelamper. Kompaktlysstofrørets lave energiforbrug parret med den relativt lille varmeafgivelse og forholdsvis beskedne fysiske dimensioner giver nye muligheder i bl.a. kontorer og industri og også i hjemmets belysning. Opbygningen tager udgangspunkt i et tyndt lysstofrør, der er foldet eller snoet og som forsynes af en ekstern forkobling, som er enten elektronisk eller konventionel. Kompaktrør, som kræver HF-forkobling, er kendetegnet ved at have en sokkel bestående af fire stifter, mens kompaktrør til konventionel drift kun har to stifter og desuden indbygget starter.

kl-30-20-40-philips-konventionel-forkobling-low.jpg

Diagram for kompaktrør med konventionel forkobling og indbygget starter.

 

 

kl-30-20-30-dcl-lyskilder-kompaktrør-high.jpg

De mest almindelige kompaktrør.

 

Kompaktrør anvendes på steder, hvor der af æstetiske eller pladsmæssige årsager ikke kan benyttes lineære lysstofrør. Effektiviteten for kompaktlysstofrør med HF-forkobling er typisk 50-80 lm/W. Ved drift med konventionel forkobling er effektiviteten lavere.

Cirkulære lysstofrør
Cirkulære lysstofrør findes i flere udgaver, både hvad angår rørets tykkelse og lyskildens diameter og wattage. De fleste versioner er 3-pulverrør med Ra-indeks på 80-85, men enkelte fås desuden i 1-pulverudgaver med ringere farvekvalitet (Ra 50-70).

Produktionsprocessen af de cirkulære rør er mere kompliceret end for aflange lysstofrør, hvilket har betydning for prisen. Cirkulære rør anvendes bl.a. til indendørs gangbelysning og udendørs stibelysning.

Øvrige typer lysstofrør
Udover de gængse udgaver af lysstofrør og kompaktlysstofrør findes følgende typer lysrør til specielle anvendelser: 

  • Ultraviolette lysstofør (UV-A, -B og -C rør) til anvendelse i solarier, Behandling af gulsot hos nyfødte, desinfektion og ifm. undersøgelse af fødevarer, mineralogi og andet, hvor fluorescens indgår
  • Lysstofrør til plantebelysning, hvis lysudsendelse er en efterligning af dagslysets røde og blå komponenter, som stimulerer fotosyntese. Denne type lysstofrør kan med fordel anvendes i kombination med almindelige lysstofrør.
  • Koldkatoderrør (CCFL-rør), som starter uden forvarmning af elektroderne. De benyttes til baggrundsbelysning af fladskærmsfjernsyn og monitorer.
  • Koldstart lysstofrør med ekstern tændstribe på røret, som starter uden forvarmning af elektroderne.
  • Farvede lysstofrør til dekorative formål. Grønne og blå farver skabes ved blanding af egnede fosfater, mens røde nuancer fremkommer ved en farvepigmentering mellem rørets glas og selve lyspulverbelægningen.

 

 

Relaterede emner: