Lysstofrør og kompaktlysstofrør

Forkoblinger

Valg af forkobling bør tage udgangspunkt i hvilken type styring, man ønsker samt lyskildetype og ikke mindst pladsforhold i armaturet.

Da lysstofrøret har negativ modstandskarakteristik, må der tilsluttes en strømbegrænsende enhed. Der findes følgende forkoblingstyper: Elektroniske, induktive, kapacitive og kombinationer af sidstnævnte. De elektroniske typer vinder større og større indpas pga. adskillige fordele, men især fordi effektiviteten af systemet stiger og dermed reducerer driftsomkostningerne. Desuden stilles der i EU forordning 245 krav om effektivitet af forkoblinger, som med tiden kun vil kunne opfyldes af de bedste elektroniske forkoblinger. Forkoblingerne inddeles i energiklasser benævnt A2, A3, B1 og B2. Klasse A2 er mest energieffektiv med et tab på kun ca. 10 %, mens klasse B2 har et tab på ca. 20-40 %. Efter år 2017 vil det ikke længere være muligt at producere eller importere forkoblinger til EU, som ikke opfyldes klasse A2.

Anvendes en induktiv modstand (drosselspole/ spole/reaktor/ballast= " L-kobling"), opstår der en faseforskel mellem henholdsvis lampestrøm og -spænding, således at strømmen er "bagud" i forhold til spændingen.

Den elektroniske forkobling erstatter i dag både den konventionelle drosselspole og starterkredsløbet. Funktionsprincippet er en omformning af netspændingsfrekvensen på 50 Hz tiI en højfrekvent (25-100 kHz) vekselspænding, som derefter driver lysstofrøret. Elektroniske forkoblinger er beskrevet i standarden IEC/EN 60929, AC-supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps - Performance requirements. Fordelene ved de elektroniske forkoblinger i forhold til de konventionelle er mange:

Elektroniske forkoblinger kan fås i to dæmpbare udgaver, DALI eller 1-10V. Dæmpbare forkoblinger muliggør automatisk styring af lyset afhængig af f.eks. dagslysindfald eller bevægelse i rummet. DALI typer styres digitalt, og kan indgå i et system, hvor hver enhed har en bestemt elektronisk adresse. Det har en række styringsmæssige fordele. Ulempen er, at DALI forkoblingen normalt altid har et effektforbrug, selv når lyset er slukket. Effektforbruger er ca. 0,4 W pr. forkobling. 1-10V typer styres med et analogt signal, som kræver et individuelt signalkabel mellem hver forkobling og tilhørende kontakt. Fordelen er, at der intet effektforbrug er, når lyset er slukket.

Start af lysstofrør
Ved anvendelse af elektroniske forkoblinger er der ikke behov for en ekstern starter.

Start af lysstofrør med konventionel forkobling kan ske på flere måder. De tre hyppigst forekommende er: 1. glimtænderkredsløb 2. starterfri kredsløb 3. koldstart kredsløb. Glimtænder- og starterfri kredsløb anvender forvarmning af elektroderne, hvilket ikke er tilfældet ved koldstart kredsløb.  

 

kl-30-60-20-elektriske-lyskilder-lysstofsrør-startsituation-high.jpg

Startsituationen af lysstofrør med glimtænderkredsløb:

1: Kontakten i glimtænderen er afbrudt ved start. Strømmen tilsluttes, spændingen lægger sig over glimtænderen, og udladningen i glimtænderen finder sted.

2: Udladningen i glimtænderen opvarmer dens bimetalkontakt. Varmepåvirkningen får kontakten til at lukke og glimudladningen til at ophøre. Der kan nu løbe en strøm i lysstofrørets elektroder, som herved opvarmes til ca. 800 °C. Elektroderne er belagt med et materiale, som udsender elektroner ved disse høje temperaturer. Det letter den efterfølgende tænding af lysstofrøret.   

3: Bimetalkontakten afkøles og åbner efter kort tid. Strømmen i kredsløbet afbrydes momentant. Resultatet er, at spændingen over drosselspolen stiger til over 1.000 V. Spændingen lægger sig over lysstofrøret og tænder en lysbue.

4: Lysstofrøret tænder. Efter kort tid bliver det et stabilt kredsløb. Ellers må processen starte forfra. Når lysstofrøret først er startet, er kredsløbet til glimtænderen ude af brug, fordi spændingen over glimtænderen da ikke er tilstrækkelig høj til at starte en glimudladning.

 

Glimtændere findes i flere varianter afhængig af den rørtype, de skal anvendes sammen med. De to hyppigst forekommende glimtændere er for lampespændingerne 60 og 100 V. Der findes halv- eller helelektroniske glimtændere og glimtændere, der afbryder defekte rør. Glimtændere skal skiftes ved skift af lysstofrør. De er beskrevet i standarden 'EN 60155 Glow-starters for fluorescent lamps'.

 

Relaterede emner: