Lysstofrør og kompaktlysstofrør

Driftsproblemer

Fejl på lyskilder kan udgøre en sikkerhedsrisiko og resultere i dårlig belysning.

I visse tilfælde kan fejl på lyskilder desuden give anledning til skader og krav om erstatning. Følgerne af eventuelle skader kan ofte reduceres, hvis fejlen rettes hurtigt.

Nedenfor er listet hyppigt forekommende fejlsituationer i belysningsanlæg med lysstofrør kan være:

  • Lysstofrøret starter langsomt eller slet ikke: Defekt rør, forkert rørtype, defekt starter, forkert startertype, dårlige kontaktforbindelser, netspænding for lav, omgivende temperatur for høj eller lav, for stor afstand mellem rør og jordet armaturkasse.
  • Lysstofrøret har reduceret levetid: Røret tændes for hyppigt, mange koldstarter, lampestrømmen for høj, omgivelsestemperaturen for høj, forkert rør- eller startertype.
  • Lysstofrøret bliver sortsværtet i enderne: Kviksølvudfældning, dårlig kontaktforbindelse, forkert rørtype, elektroderne er uden ring, defekt eller forkert startertype, forkert netspænding, fejlagtig forvarmning af elektroderne.
  • Lysstofrøret blinker: Emitterstoffet opbrugt, forkert startertype, defekt starter, netspændingen for lav, omgivende temperatur for lav.
  • Lysstofrørets lysstrøm er under nominel værdi: Dårlige kontaktforbindelser, netspændingen for lav, for stor afkøling af røret, omgivende temperatur enten for høj eller for lav, regulerings/styringsudstyr defekt.
  • Lysstofrøret har forkert/anden lysfarve: Nye og gamle rør sidder ved siden af hinanden, forskellige farvetemperatur eller farvegengivelser, forskellig afkøling af armaturer.
  • Lysstofrøret lyser violet: Røret er utæt og har trukket luft ind. Utætheder kan fremkomme ved blot en minimal krakelering i glasset.
  • Lysstofrørets lys roterer, populært "åler". Skyldes enten løst lyspulver i udladningen (ses ved nye rør) eller dårligt fungerende HF-dæmpbart forkoblingsudstyr.

 

 

Relaterede emner: