LED (lysdioder)

Typer

kl-60-20-20-silla-herbst-radial-led-high.jpg
 

Radial-LED.

Foto: Silla herbst.

zoom

Lysdioder fås i to udformninger med hver deres egenskaber.De grundlæggende to typer LED betegnes henholdsvis radial LED og SMD-LED.

Radial LED'en er den ældste af de to LED-typer. Den er dråbeformet og har en diameter på 3 eller 5 mm. Den udsendte lysmængde fra en LED begrænses af, hvor meget varme LED-chippen kan tåle. Da varmen fra en radial-LED kun kan afledes via de tynde metalben, bliver LED'en hurtigt varm. Lysmængden fra en radial-LED er derfor yderst begrænset og det udsendte lys har sædvanligvis en snæver udstrålingsvinkel. Levetiden for en radial-LED er typisk under 10.000 timer, især fordi den dråbeformede plastindkapsling gulner med tiden.

En SMD-LED monteres på overfladen af underlaget, typisk en printplade. Deraf navnet surface mounted device, dvs. overflademonteret komponent. De mindste typer bruges typisk i mobiltelefoner fylder kun 0,5 x 1,5 x 0,3 mm, mens de største bl.a. anvendes til egentlig belysning og kan være 20 x 20 x 2,5 mm eller endnu større. Varmen fra LED chippen i en SMD-LED kan let bortledes. Derfor er lysmængden fra denne type LED større end for radial-LED'en. L70-levetiden for en SMD-LED er ca. 120.000 timer for de bedste typer, og L90 op til 60.000 timer.

 

kl-60-20-10-philips-led-high.jpg

SMD-LED. Foto: Philips.

 

Hvidt lys på flere måder - fosforkonvertering og RGB
Hvidt lys kan frembringes på flere måder. Den mest benyttede måde til almen belysning er LED'er, som virker ved fosforkonvertering. Ved denne teknik anvendes en kraftig blåtlysende LED til belysning af et lag af fosfor. En del af lyset er stadig blåt efter passage af fosforlaget, mens resten af lyset har fået ændret farve til bredspektret, primært gult lys. Blandingen af blåt og gult lys (med en andel orange og lidt røde nuancer) giver hvidt lys.

En anden mulighed er at blande farverne rød, grøn og blå - det såkaldte RGB-lys. Ved at variere styrken af lyset i de enkelte farver kan alle regnbuens farver frembringes, herunder også hvidt lys. Derfor er denne teknik meget velegnet til effektbelysning med behov for farveskift. Det er dog normalt uhyre vanskeligt at finde den justering af rød, grøn og blå, som giver en bestemt nuance af hvid. Desuden er det svært at blande farverne 100 %, og lyskeglen vil sædvanligvis være omgivet af farvede rande. De enkelte farver vil også ændre sig med antallet af brændetimer og være afhængig af LED'ernes temperaturer samt strøm. Ved denne additive farveblanding er lyset heller ikke 'ægte hvidt' med alle det synlige spektrums farver repræsenteret, så farvegengivelsen er ikke god. Endelig ældes de enkelte dioder også i forskellige tempi. Særligt røde LED har en kortere levetid.

kl-60-20-30-prolys-sunflux-e27-high.jpg

LED-erstatningslyskilde.

 

zoom

Erstatningslyskilder med LED
En meget almindelig anvendelse af LED'er er i lyskilder, der kan bruges til erstatning for glødepærer. En LED-erstatningslyskilde indeholder adskillige LED'er, et lille strømforsyning/driver samt et kølesystem til køling af LED'erne. Det er kølesystemets kapacitet, som bestemmer levetiden af LED'erne. Ofte består dette kølesystem blot af metalribber, eller i hvert en stor alumininiumsoverflade, der veksler varmen med den omgivende luft. Der er i de sidste år fremkommet en del rundstrålende LED-erstatningslyskilder, der kan lyse lige så kraftigt som de fleste gængse glødepærer gjorde.

De europæiske krav til forbrugerlyskilder inkl. ledpærer er indeholdt EU nr. 1194/2012 sammen med EF nr. 244/2009 (ændret ved EF nr. 859/2009), EF nr. 245/2009 (ændret ved EF nr. 347/2010) og EU nr. 874/2012. Her stilles der krav til energieffektivitet, brugsegenskaber, information og energimærkning. Da produkterne ændrer sig i et hurtigt tempo, er lovgivning også under revision. Den nyeste information bør derfor søges på Energistyrelsens hjemmeside.

LED-lysrør
LED-lysrør er rørformede LED-lyskilder, som kan indgå i et armatur beregnet til traditionelle lysrør. Lysrørene kan enten fungere sammen med armaturet uden ændringer, eller kan kræve ombygning.

I sidstnævnte tilfælde skal man være opmærksom på, at man ved ombygningen af armaturet påtager sig producentansvar, og dermed også for at løsningen samlet set overholder gældende love. Det være sig bl.a. lavspændingsdirektivet, EMC-direktivet og RoHS-direktivet.

Uanset om armaturet ombygges eller ej skal man være opmærksom på, at LED-lysrøret typisk kun lyser nedad og lidt til siden, og dermed fungerer helt anderledes med armaturets optiske dele. Det har dels den effekt, at belysningen ikke længere har nogen kendt fordeling og styrke, og dels at blændingsegenskaberne kan blive helt anderledes. 

Hvis armaturerne befinder sig i et område med lovkrav til belysningsstyrke, regelmæssighed, farvegengivelse og blænding (såsom arbejdsrum eller sportshaller), kan opfyldelsen af disse kun eftervises ved at måle kombinationen af de gamle armaturer og de nye rør igennem i laboratoriet, og gennemføre en ny lysberegning.

Relaterede emner: