LED (lysdioder)

El-tekniske forhold

Den elektriske strøm gennem en LED er proportional med lysstrømmen. Spændingen afhænger af strømmen gennem LED'en og LED'ens temperatur.

En LED begynder først at lede strøm, når den påtrykte spænding overstiger tærskelspændingen. Tærskelspændingen afhænger af det materiale, som LED-chippen er opbygget af. Røde LED'er består typisk af AlInGaP og har en noget lavere tærskelspænding end blå LED'er af InGaN. Det betyder, at spændingen over en rød LED typisk kun er 2,2 V mens den er 3,2 V over en blå LED, selvom strømmen gennem begge LED'er er 350 mA. En højere strøm vil altid forøge spændingen over en LED.

Spændingen er temperaturafhængig og måles normalt ved 25 ºC. Ved højere temperaturer falder spændingen med ca. 2 mV/ºC. De fleste LED'er til almen belysning forsynes med en konstant strøm, der uundgåeligt vil medføre en temperaturstigning og dermed et fald et lysudbyttet. Disse LED'er er normalt specificeret ved 350 mA. Hvis de forsynes med en højere strøm, øges mængden af udsendt lys (lm). Imidlertid falder effektiviteten (lm/W) samtidig.

 

kl-60-50-20-carsten-dam-hansen-led-strømstyring-high.jpg

Figuren viser lysstrøm og effektivitet som funktion af strømmen gennem LED'en.
Figur: Carsten Dam Hansen.

 

Relaterede emner: