Gløde- og halogenglødelyskilder

Typer

kl-20-20-50-halogenlampe-high.jpg

Halogenglødelampe
med E14 sokkel og
indbygget transformer. zoom

Gløde- og halogenglødelamper findes i et stort antal varianter.

På grund af EU's udfasning af glødepæren findes i dag kun klare pærer på markedet.

I det følgende beskrives de forskellige varianter i forhold til

  • kolbefacon
  • sokkeltype
  • specifik teknologi

Gennemgangen omfatter primært halogenglødepærer.

Facon
En halogenglødelampe genkendes ofte på glaskolbens facon. På billederne nedenfor er vist et udsnit af de mest gængse faconer på halogenglødelamper. Betegnelsen MR16 står f.eks. for Multifaceted Reflector med en diameter på 16/8 tomme, dvs. 2 tommer eller 51 mm. Andre gængse typer er A (arbitrary - pæreformet), B (bulged - kerte), C (cone - kegleformet), G (globular - globeformet), M (mushroom - svampeformet), P (kuglerund), S (spherical - sfærisk afrunding), T (tubular - rørformet), PAR (Parabolic  Aluminized  Reflector - presglas).

Der findes flere systemer til karakterisering af lyskilder. De to systemer, der anvendes i Europa, er ILCOS og LBS.

ILCOS (International Lamp Coding System, IEC 61231) er det eneste internationalt anerkendte system til karakterisering af lyskilder.  Det blev udgivet i 1993 af IEC lamp technical committee. De fleste lampeproducenter verden over har tilsluttet sig dette system. I ILCOS systemet får en reflektorhalogenlampe med en diameter på 51mm betegnelsen HRGS51, hvor H står for halogen, R for reflektor, G for general purpose, dvs. bredt anvendelig, og S for shielded i form af ekstrabeskyttelse med glaskappe.

LBS (Lampenbezeichnungssystem) er et kodningssystem bestående af simple koder og korte beskrivelser. Det har vundet stor udbredelse i Europa, men indgår ikke i internationale standarder. Det er udviklet i 1994 af den tyske organisation ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik und Elecktronikindustrie ). I ZVEI systemet vil en reflektorhalogenlampe med diameteren 51 mm have betegnelsen QR-CB51, hvor QR står for quartz reflector og CB for cool beam

 

kl-20-20-20-typiske-halogen-high.jpg

De mest almindelige typer halogenlyskilder. 

 

Sokkel
Den mest velkendte sokkel til glødelamper er skruesoklen, også kaldet Edison-gevind. Denne sokkeltype har været uændret siden 1879. I dag er der fremkommet adskillige andre sokkeltyper til både gløde- og halogenglødelamper. I figuren er vist et udvalg af sokler til gløde- og halogenglødelamper, herunder sokler til både lavvolt og 230 V halogenglødelamper.

Efter den internationale standard IEC60061 har de forskellige sokler en individuel kode opbygget af 6 elementer (A, B, C, D, E, F). Notationen er som følger:

ABC-D/ExF

Det første element (A) definerer typen af sokkel. Her skelnes mellem E for Edison (skruegevind), G for glassokkel (stifthalogen), B for bajonet, R for forsænket (recessed) sokkel, F for enkeltstift-type, P for præfokus (præcis placering af glødetråd i forhold til en kant), K for kabel, T for telefontype, W for kant type (wedge) og S for hylstertype (shell). Hvis et enkelt bogstav ikke rækker til en fyldestgørende beskrivelse, kan bogstaverne X, Y, Z og U kombineres med de øvrige bogstaver. F.eks. adskiller soklerne G 6,35 og GY 6,35 sig fra hinanden ved at have forskellige diametre af stifterne. Bogstaverne X, Y, Z og U angiver en ekstra uspecificeret egenskab ved en sokkeltype.

Det andet element (B) angiver soklens dimension målt i mm. G-type sokler er angivet ved afstanden mellem stifterne, E-type sokler er angivet ved sokkeldiameteren, P-type sokler er angivet ved størrelsen af justeringsringen, K-type sokler er angivet ved diameteren af kablet og R-type sokler er angivet ved diameteren af den keramiske ring (f.eks. R7s).

Det tredje element (C) angiver antallet af kontakter med et lille bogstav; s for single (1 stk), d for double (2 stk), t for trippel (3 stk), q for quadruple (4 stk) og p for penta (5 stk). F.eks. angiver R7s en sokkeltype med en enkelt kontakt.

Det fjerde element (D) er adskilt fra den øvrige sokkelbetegnelse med en bindestreg. Dette element angiver yderligere egenskaber for soklen, som kan være nødvendige at angive for at undgå misforståelse. F.eks. betyder PG22-6,35, at denne sokkel er en præfokus type med stifter. Justeringsringen er 22 mm i diameter, og afstanden mellem stifterne er 6,35 mm.

Femte og sjette element (E og F) er adskilt fra den øvrige sokkelbetegnelse med en skråstreg. Disse angiver yderligere geometriske egenskaber som f.eks. en længde, højde eller diameter på soklen.

Halogenglødelamperne fås med mange forskellige sokkeltyper. De kan i første omgang opdeles i 1- og 2-soklede typer. Den 1-soklede type har enten bajonet-, gevind- eller stiftsokkel, mens den 2-soklede har såkaldte kontaktstifter eller forsænkede kontakter, én i hver ende af lyskilden.

 

kl-20-20-40-osram-sokler-02-low.jpg

Gløde- og halogenlyskilder, typiske sokler.

 

Specifik teknologi
Halogenglødelamper fås dels i flere lavvolt-udgaver (6, 12 og 24 V), som kræver forkobling med transformer, og i forskellige 230 V udgaver, som kan tilsluttes direkte til el-nettet. Installationer med 230 V halogenlyskilder er vokset kraftigt på bekostning af 12 V halogenlyskilderne. Fordelen ved 230 V halogenlyskilder er den simplere installation, men ulempen er dels en halvering af effektiviteten (lm/W), dels en halvering af levetiden.

Der findes enkelte produkter på markedet, hvor der er indbygget en 12 V transformator i en sokkel, som forsynes af 230V. Effektiviteten og levetiden af disse lyskilder er på højde med 12 V halogenlyskilder samtidig med, at de er lige så lette at montere som en almindelig 230 V lampe med fatning til skruesokkel.

I reflektorlyskilderne benyttes forskellige specifikke reflektorteknologier. Reflektoren omkring lyskilden kan være fremstillet som en aluminiumsreflektor eller en såkaldt koldtlysreflektor. Aluminumsreflektoren kaster varme og lys væk fra armaturet, dvs. fremad. Varmen afsættes i de belyste emner og i begrænset omfang i armaturet. Denne fordeling af varmen er en fordel i forbindelse med brug af indbygningsspots, hvor der ofte kun er ringe mulighed for køling af armaturet. En koldtlysreflektor (cool beam/dikroisk reflektor) reflekterer lyset og 30-40 % af varmen fremad, mens den resterende varmestråling sendes bagud gennem reflektoren. Derved opvarmes armaturet, og lyskilder med koldtlysreflektor skal derfor anvendes med varsomhed. Armaturet og omgivelserne er afgørende for, hvilke typer reflektorhalogener der bør benyttes. 

 

kl-20-20-60-aluminium-og-coolbeamreflektor-1-high.jpg

Halogenreflektorlyskilder findes i to udgaver; med alureflektor og såkaldt cool beam reflektor. 

 

kl-20-20-60-aluminium-og-coolbeamreflektor-2-high.jpg

Armatursymboler for anvendelse af halogenreflektorlyskilder med hhv. alureflektor og cool beam reflektor. 

 

 

Relaterede emner: