Gløde- og halogenglødelyskilder

Termiske forhold

Lysudsendelsen fra gløde- og halogenlamper påvirkes ikke nævneværdigt af den omgivende temperatur.

Forudsat at kolbens minimumstemperatur kan holdes på 260 °C påvirkes halogenglødelampens lysstrøm ikke af omgivelsestemperaturen. På kolben eller pakningen kan være angivet temperaturniveauer, hvor en maksimumsværdi anføres af hensyn til lyskildens materialer og en minimumsværdi af hensyn til halogenprocessen.

 

kl-20-60-10-sh-halogen-temperaturforhold-omkring-lyskilde-low.jpg 

Temperaturniveauer i to halogenreflektorglødelamper (GZ10 er med koldtlys reflektorer).   

 

 

kl-20-60-20-philips-tilladt-brændstilling-for-lyskilder-low.jpg

Figuren viser anbefalede brænde-
stillinger for to glødelamper.
Øverst en glødelampe, hvor soklen
bør vende nedad (-90) eller
højst vippes 45° opad (+45).
Nedest en halogenbrænder, som
så vidt muligt skal brænde i vand-
ret stilling eller højst vippet 20° op
eller ned.

zoom

Det er vigtigt ikke at overophede lyskildens sokkel. Hvis temperaturen overstiger 350 °C, vil det indlejrede folie i soklen oxidere, og det vil få kvartsglasset til gradvist at krakelere. Resultatet er indsivning af luft og kort levetid. Mange armaturer er konstrueret, så de sikrer korrekte temperaturforhold i og omkring lyskilden.

Glødelampens lysstrøm påvirkes ikke af omgivelsestemperaturen og eventuelle temperaturangivelser på enten kolbe eller sokkel sker af hensyn til holdbarhed af sokkel, kit mv.

Brændestilling mv.
For visse højvoltudgaver, især typer uden beskyttelsesglas, er brændestillingen angivet. Fraviges denne brændestilling, opstår ødelæggende termiske problemer i kvartsrøret.

Minimumafstand til lyskilde
Af sikkerhedsmæssige årsager kan halogenlamper være mærket med en minimumafstand mellem lyskilde og belyste afstande.

 

kl-20-60-30-philips-mindsteafstand-ml.lyskilde-og-belyste-genstand-high.jpg

Illustration til lyskildeemballage, hvor man kan anføre, hvilken afstand
der minimum skal være fra lyskilden til andre genstande.

 

Relaterede emner: