Gløde- og halogenglødelyskilder

Lystekniske data

Gløde- og halogenglødelampen udsender et fuldspektret lys med optimale farveegenskaber. Desværre er levetid og lysudbytte meget lavt for begge lyskildetyper.

Lyset fra gløde- og halogenglødelamper er varmt. Mens glødelampens farvetemperatur typisk er 2700 K, ligger farvetemperaturen for halogenglødelamper lidt højere, typisk omkring 3000 K.

Både gløde- og halogenglødelamper findes i reflektorudgaver, der udsender et rettet lys. For typer, der ikke udsender et rettet lys, opgives lyskildens lysmængde som en lysstrøm, dvs. den samlede mængde lys fra lyskilden. For reflektortyper opgives data vedr. lyskildens lysmængde som den maksimale lysstyrke i lyskildens lysretning.

Lysstrøm
For halogenglødelamper er lysstrømnedgangen henover lyskildens levetid kun meget lille, hvilket skyldes halogenprocessens gendannende virkning på wolframglødetråden. En halogenglødelampes nominelle lysstrøm defineres som lysstrømmen efter den første times brændetid. Denne værdi skal jf. standarden for halogenglødelamper, EN 60357, være mindst 85 % af den anførte lysstrøm for halogenlampen. Halogenglødelampen tænder med det samme og opnår i løbet af 0,1-0,2 sekunder 90 % af driftslysstrømmen.

Ifølge EN 60357 må lysstrømmen fra halogenlamper efter 75 % af levetiden ikke være mindre end 80 % af den oprindelige (nominelle) værdi.

 

kl-20-40-10-lystrømmen-fra-halogenglødelampe-low.jpg

Lysstrømmen fra en glødelampe reduceres med ca. 20 % henover lyskildens levetid. Lysstrømsnedgangen afhænger af om kolben er lufttom eller gasfyldt.

 

Lysstyrke
For reflektorlyskilder angives data vedr. lyskildens lysmængde som den maksimale lysstyrke i lyskildens lysretning. Sammen med lysstyrken angives lyskildens spredningsvinkel, som desuden ofte er suppleret med en kurve, der viser lyskildens lysfordeling, dvs. hvordan lyset udsendes i forskellige retninger.

Lysets spredningsvinkel er defineret ved størrelsen af det vinkelinterval, hvor lysstyrken overstiger 50 % af lysstyrken i lyskildens centerlinje.

 

kl-20-40-20-dcl-reflektorhalogen-spredningsvinkel-35-grader-low.jpg

På figuren ses en kurve for en reflektorhalogenlampe med en spredningsvinkel på 35o.

 

Energieffektivitet
For halogenglødelamper ligger energieffektiviteten, også kaldet lysudbyttet, typisk mellem 12 og 25 lm/W. For typer med infrarødreflekterende belægning kan lysudbyttet dog være op mod 35 lm/W. Den teoretisk maksimalt opnåelige værdi bestemmes af wolframtråden og er 53 lm/W. Lysudbyttet ændrer sig ikke gennem lyskildens levetid.

 

kl-20-40-30-ellys-lysudbytet-for-halogenglødelamper-low.jpg

Lysudbyttet for glødelamper er lavere end for halogenglødelamper og ligger typisk mellem 8 og 12 lm/W.

 

Man kan fremstille gløde- og halogenglødelamper med et meget stort lysudbytte og kort levetid, for eksempel til brug ved fotografering, ved at forøge glødetrådens temperatur.

Spektral effektfordeling
I figuren er vist den spektrale effektfordeling for lyset fra gløde- og halogenglødelamper. Halogenglødelampens høje temperatur på glødetråden bevirker en generel forskydning imod spektrets blålige del (koldere lys) i forhold til glødelampen. Det betyder, at andelen af den ultraviolette stråling i halogenlyset er højere end for glødelampen.

 

kl-20-40-80-spektralfordeling-halogenglødelampe-high.jpg

 Spektral effektfordeling for lyset fra gløde- og halogenglødelamper.

 

Lyskildens UV-stråling skyldes primært, at kvartsglasset ikke (som almindeligt glas) tilbageholder UV-strålingen. Lyskilden (eller armaturet) kan derfor forsynes med et beskyttelsesglas (af vinduesglas, specialglas eller UV-film). Hvis der er tale om ekstremt høje belysningsstyrker og lange eksponeringstider, kan der tages forholdsregler overfor eventuelle UV-skadevirkninger på såvel mennesker som genstande/ inventar (f.eks. hudkræft, falmning). UV-A strålingen udgør ca. 0,04 W/m² ved 500 lux og 3.000K, medmindre lampen forsynet med en UV-beskyttelse.

Spektret for reflektorhalogenlamper påvirkes desuden af reflektorens egenskaber og kan derfor variere ift. figuren.

arveegenskaber
For højvolt halogenglødelamper (230 V) ligger farvetemperaturen typisk mellem 2800 K og 3.000 K, for lavvoltudgaver (6, 12, 24 V) typisk mellem 3000 K og 3200 K. Farvetemperaturne for glødelamper er ca. 2700 K.

Reflektorer i koldtlysreflektorlamper transmitterer ca. 2/3 af varmestrålingen, men også lidt af lysets røde andele transmitteres bagud. Det betyder, at koldtlystypernes lys er lidt koldere i lysfarven end hos andre reflektorudgaver.

Både gløde- og halogenglødelamper har et farvegengivelsesindeks (Ra-indeks) på 99-100.

Levetid
Den nominelle levetid for 230 V halogenglødelamper ligger omkring 2.000 timer, mens levetiden for lavvolthalogenglødelamper typisk ligger mellem 2.000 og 5.000 timer.

En almindelig tænd-sluk frekvens vil ikke påvirke halogenglødelampens levetid. For lavvoltudgaver er det på grund af transformatoren nødvendigt at tage hensyn til tænd-sluk frekvensen. Hver gang en transformator afbrydes, påtrykkes halogenlampen nemlig kortvarigt en meget høj spænding, som belaster halogenlyskildens glødetråd (se figur under spændingsforhold).

Den nominelle levetid for glødelamper er 1.000 brændetimer. Under normal drift har tænd-sluk frekvensen ingen afgørende indvirkning på glødetråden og dermed heller ikke på glødelampens levetid.

Levetiden opgives normalt som den tid, der går, før halvdelen af en større mængde lyskilder ophører med at lyse, dvs. den nominelle levetid.

 

Relaterede emner: