Gløde- og halogenglødelyskilder

Driftsproblemer

Fejl på lyskilder kan give anledning til dårlig belysning og desuden udgøre en sikkerhedsrisiko. Følgerne af eventuelle skader kan ofte reduceres, hvis fejlen rettes hurtigt.

I nedenstående liste angives hyppigt forekommende fejlsituationer i belysningsanlæg med halogenlamper:

  • Lyskilden eksploderer: Optræder ved sjældne lejligheder i slutningen af 230V-lyskilders levetid, hvor glødetråden brænder over. Derved opstår en lysbue med en negativ modstandskarakteristik, som trækker en stor strøm. Den forøgede tilførsel af elektrisk energi vil resultere et stort overtryk, medmindre strømmen hurtigt afbrydes. Den indbyggede sikringstråd vil normalt afbryde strømmen i disse tilfælde ved, at den brænder over. Dette kan dog også forårsage et overtryk i lampen, som kan afskyde kolben eller få den til at eksplodere.
  • Lyskilden tænder ikke: Lyskilden er defekt eller har dårlige kontaktforbindelser.
  • Lyskildens lysstrøm er lavere end den nominelle værdi: Skyldes for lav spænding eller at wolfram er sværtet ud på kolbens inderside (lyskildens levetid næsten ophørt).
  • Farveforskelle mellem de enkelte lyskilder: Skyldes at nye og gamle lyskilder eller forskellige wattager er monteret ved siden af hinanden.
  • Halogenlyskilden har reduceret levetid: Skyldes forkert brændestilling, for høj forsyningsspænding , utilstrækkelig afkøling  eller fugt. Fugt og temperatursvinginger i omgivelserne kan få sokkelkittet i visse reflektorhalogenglødelamper til at smuldre.
  • Halogenlyskilden giver et kort lysglimt hvorefter den slukker (sker primært i forbindelse med lavvoltsdrift): Skyldes forkert sikring.

 

Relaterede emner: