Reflektorer og afskærmning

reflektorfacetter

$currentPage/forfatter

Beskrivelse:
Når en reflektor forsynes med et stigende antal facetter, der alle har samme hovedbelysningsretning, fås større og større lysstyrker i et mindre og mindre vinkelområde. Grænsen herfor nås, når facetterne bliver mindre end lyskilden. Figur: DCL.

Download lav opløsning (49.67 KB)