Reflektorer og afskærmning

spejling i krum og plan flade

$currentPage/forfatter

Beskrivelse:
En krum, spejlende overflade virker som om den er sammensat af små, plane delflader (øverst). I et plant spejl ses et spejlbillede af det virkelige rum (nederst). Spejlbilledets luminans er nedbragt med reflektansen for spejling p i forhold til det virkelige rums luminans. Ved gentagne spejlinger nedbringes luminansen yderligere. Figur: DCL.

Download lav opløsning (62.69 KB)