Reflektorer og afskærmning

Diffuse reflektorer

Den diffuse reflektor giver en jævn fordeling af lyset fra armaturet.

Lys, der rammer en mat flade, reflekteres diffust, hvilket vil sige, at det kastes tilbage i alle tænkelige retninger efter princippet om diffus refleksion. Med en ideel diffus reflektor, dvs. en reflektor hvis overflade er hvid og helt mat, opnås et blødt lys. Det er derfor ikke muligt at styre lyset fra en ideelt diffus reflektor. I praksis anvendes imidlertid sjældent ideelt diffuse reflektorer. Ofte er reflektoren kun næsten mat og det er muligt at opnå en beskeden styring af lyset.

Mens den diffuse reflektors form kun har ringe indflydelse, er det hovedsageligt reflektorens størrelse og lyskildens indbygningsdybde, der har betydning for armaturets effektivitet og lysfordeling.

Den diffuse reflektors styrke er, at den er velegnet til at frembringe reducerede luminanser. En af svaghederne er imidlertid at tilbagerefleksion på lyskilden og gentagne refleksioner i armaturet ikke kan undgås. Disse fører til tab, som sætter en grænse for armaturets effektivitet.

Selvom den diffuse reflektor ikke er lige så effektiv som den spejlende, anvendes den stadig i nogle armaturer. Det gælder f.eks. mange pendler eller simple kassearmaturer, som bl.a. anvendes i supermarkeder. Armaturer uden reflektorer har typisk virkningsgrader på omkring 40-50 %.

Armaturer med diffus refleksion er sjældent udstyret med en egentlig separat reflektor. Ofte består reflektoren bare af armaturkassens inderside, der er lakeret hvid.

Den diffuse reflektors virkemåde
En diffust reflekterende armaturdel viser et udvisket billede af lyskilden, der bl.a. indeholder den mørke lysåbning. Armaturdelens luminans er i bedste fald lige så høj som lyskildens, men i praksis dog væsentligt lavere og lystabet i armaturet derfor relativt stort.

Diffuse reflektorer egner sig fint til kontrol med luminanserne i armaturets lysåbning. Derimod er de mindre egnet til lysstyring, idet store lysstyrker forudsætter kraftig interrefleksion i armaturet, hvorved tabene øges. Selv da er det begrænset, hvad der kan opnås.

 

Relaterede emner: