Reflektorer og afskærmning

Armaturafskærmning og gittertyper

Formålet med armaturafskærmninger er at afskærme lyset fra lyskilden og styre lyset. Afskærmningens lystekniske virkning afhænger af flere forhold, herunder armaturets dimensioner, afstanden mellem gitter og lyskilde samt lyskildetypen.

Gitre, prismeplader, opalafskærmninger mv. begrænser muligheden for at kigge direkte ind på den nøgne lyskilde.  Ved at udjævne og/eller styre lyset bidrager afskærmningen desuden til at begrænse gener i form af blænding.

Forskellige typer blændingsafskærmning har forskellige egenskaber med hensyn til lysstyring og blændingsafgrænsning. Da gitre og andre typer afskærmninger ofte er forbundet med et lystab, har valget af afskærmning desuden indflydelse på armaturvirkningsgraden.

Gitterafskærmninger bruges hovedsageligt i armaturer til lysstofrør og kompaktlysstofrør. I moderne armaturer til skoler og kontorer anvendes normalt gitre med integreret reflektorfunktion, dvs. enten enkelt- eller dobbeltparabolske.

Simple lamelafskærmninger anvendes primært til industriarmaturer. Disse armaturer er kendetegnet ved høj virkningsgrad og effektiv afskærmning langs lyskilden.

Til downlights findes forskellige typer afskærmninger, som dels har til formål at reducere risikoen for blænding og dels kan have en æstetisk, dekorativ funktion.

Enkeltparabolsk gitter
Det enkeltparabolske gitter, også kaldet EP gitter, har parabolske sidereflektorer sammenbygget med almindelige (ikke parabolske) tværlameller. Sidereflektorerne er typiske halvblanke, mens tværlamellerne typisk er enten halvblanke eller har hvid mat overflade.

Afstanden mellem tværlamellerne kan variere. Jo tættere lamellerne sidder, jo bedre er den afskærmende effekt i forhold til indkig til lyskilden, og jo dårligere vil armaturets virkningsgrad samtidig også være.   

Gitteret er bredstrålende, hvilket giver mulighed for stor armaturafstand. Armaturer med enkeltparabolsk afskærmning anvendes ofte til skoler, kontorer og offentlige områder - både som belysning ved den enkelte arbejdsplads og som almenbelysning. De fleste lysrørsarmaturer til kontorer, skoler og industrilokaler fås i udgaver med enkeltparabolsk gitter.

Virkningsgraden for armaturer med enkeltparabolsk afskærmning er middel til høj.

Dobbeltparabolsk gitter
I et dobbeltparabolsk gitter, også kaldet DP gitter, er både sidereflektorer og tværgående lameller parabolske. Side- og tværreflektorer i halvblank eller mat, metalliseret aluminium med gode refleksionsegenskaber.

Som i et EP gitter kan afstanden mellem tværlamellerne variere. Jo tættere lameller sidder, jo bedre er afskærmningen i forhold til indkig til lyskilden.  

Det dobbeltparabolske gitter styrer lyset effektivt til mindre blændingsfølsomme områder og giver et velafbalanceret lys med god komfort. Det er imidlertid vigtigt, at lyskilden er placeret højt i reflektoren, ligesom afstanden mellem lamellerne eller de enkelte lamellers højde skal være tilstrækkelig til, at gitteret lukker for indblik til lyskilderne i forhold til normale synsretninger.

Armaturer med DP gitter anvendes i kontorer, butikker og ved skærmarbejdspladser, hvor det reducerer risikoen for reflekser i skærmen.

Virkningsgraden for armaturer med dobbeltparabolsk afskærmning er høj.

Microprismatisk afskærmning
En mikroprismatisk afskærmning består af en plade med mikroprismatiske strukturer, som sikrer høj effektivitet og god blændingskontrol.

Mikroprismatisk afskærmning fremstilles bl.a. i akryl med høj transmittans og fås i både klare og tonede materialer. Den prismatiske afskærmning er udformet så strukturen består af et stort antal prismer, langsgående refraktorer e.lign., hvis vinkler er nøje beregnet i forhold til at undgå blænding. 

Armaturer med microprismatisk afskærmning anvendes specielt i kontorer til både almen- og arbejdspladsbelysning. Virkningsgraden for armaturer med microprismatisk afskærmning er høj.

 

kl-120-50-30-dcl-source-luxo-mikroprismatisk-afskærmning-low.jpg

Brydning i prismeafskærmning. Figur: DCL, Kilde: Glamox-Luxo.

 

Lamelgitter
Et lamelgitter afskærmer effektivt på langs af armaturet, men ikke på tværs. Lamelgitre fås i flere udgaver, herunder hvide, diffuse samt aluminium. Afskærmningen i forhold til indkig til lyskilden varierer afhængig af afstanden mellem lamellerne.  

Lamelgitteret er velegnet til symmetriske og asymmetriske armaturer, f.eks. i gange eller industri- og lagerlokaler, hvor der ikke stilles særlige krav til begrænsning af blænding.

Virkningsgraden for armaturer med lamelgitter er middel til høj.

Opal afskærmning
Opal afskærmning er udført i glas eller kunststof. Armaturer med opalafskærmning giver et blødt, diffust lys i alle retninger, og dermed også i retninger, som kan ive anledning til blænding.

Opale afskærmninger anvendes fortrinsvis i normaltætte armaturer på steder, hvor man ønsker en diffus belysning.

Virkningsgraden for armaturer med opal afskærmning er lav. Med henblik på at begrænse lystabet bør afskærmningen have så høj transmittans som muligt.

Øvrige typer afskærmning
Udover de afskærmninger, der er beskrevet herover, anvendes bl.a. følgende typer:  

  • Terrassegitter i metal med trappeformede lameloverflader. Dette gitter har ofte store masker og giver en vis styring af lyset nedad, så blændende lys skråt ud i lokalet undgås.
  • Rudegitter, typisk udført i aluminium. Dette gitter afskærmer lyskilden på langs og tværs af armaturet i større eller mindre grad afhængig af rudestørrelsen. Gitteret anvendes til almenbelysning i lagerbygninger, industri og supermarkeder. Virkningsgraden er middel til høj.

Derudover findes afskærmningstyper, som ikke anvendes i nye armaturer, men stadig anvendes i belysningsanlæg med armaturer af ældre dato. Det gælder f.eks.:

  • Gitter i opalplast. Dette gitter udjævner lyset over hele armaturets underside, så områder med høj luminans undgås. Virkningsgraden afhænger af højden af gitterets lameller, men er generelt lav.
  • Lavluminansgitter, også kaldet datagitter. Dette gitter er meget blændingsbegrændende pga dets meget lavere luminans. Armaturet ser helt mørkt ud, når man befinder sig uden for lyskeglen. Lavluminansgitre anvendtes tidligere i kontorer med dataskærme, hvor den markante afskærmning gav anledning til færrest reflekser i skærmene. Armaturer med lavluminansgitre har en lav virkningsgrad.

  

kl-100-20-20-thorn-menlo3-opal-high.jpg kl-100-20-22-thorn-menlo3-mikroprismeteknologi-high.jpg
kl-100-20-21-thorn-menlo3-lamelgitter-high.jpg kl-100-20-23-fagerhult-beta-afskærmning-high.jpg kl-100-20-24-fagerhult-ep-afskærmning-high.jpg

Typiske armaturafskærmninger. Øverst; opalafskærmning (tv) og prismatisk afskærmning (th). Nederst; lamegitter (tv), dobbeltparabolsk (m) og enkeltparabolsk gitter (th). Fotos: Thorn (øtv, øth, ntv) og Fagerhult (nm og nth). 

 

 

Relaterede emner: