Armaturtyper

Vægarmaturer

Vægarmaturer findes i mange udformninger og armaturets design spiller ofte en stor rolle, da disse armaturer tit har en dekorativ funktion.

Vægarmaturer designes ofte i serier med pendlerbordlamper og gulvarmaturer, som så kan anvendes til forskellige belysningsformål i samme lokale, uden at der opstår stilforvirring. Nogle loftarmaturer er desuden velegnede som vægarmaturer.

Vægarmaturer findes desuden til udendørs anvendelse, somme tider som en del af en armaturserie.

 

kl-130-60-10-lp-aj-discus-high.jpg kl-130-60-80-veksø-outfit-l900-300u-high.jpg kl-130-60-70-thorn-eykon-high.jpg kl-130-60-60-iguzzini-iteka-high.jpg

Vægarmaturer; AJ Væg (tv), Outfit (mtv), Eykon (mth) og Iteka (th). Fotos: Louis Poulsen (tv), Veksø (mtv), Thorn (mth) og iGuzzini (th). 

 

Lysfordeling
Et vægarmaturs lysfordeling vil som regel indeholde en vis symmetri og ofte være enten opadrettet, nedadrettet eller op/nedadrettet. Hvis et loftarmatur anvendes som væglampe, vil lysfordelingen være rotationssymmetrisk. Vægarmaturers lysfordeling er i langt de fleste tilfælde blød uden bratte overgange mellem lys og skygge.  

Lyskilder og forkoblingsudstyr
I vægarmaturer til indendørs brug benyttes kompaktlysstofrør og cirkulære lysstofrør samt lysdioder, sparepærer, gløde- og halogenglødepærer. I væglamper til anvendelse udendørs eller i store højloftede rum benyttes enten kompaktlysstofrør, damplamper eller lysdioder.

I vægarmaturer til lyskilder, der kræver forkobling, transformer eller driver, er denne som regel indbygget i armaturhuset.

Defekte lyskilder kan normalt skiftes uden brug af værktøj. I armaturer med LED-lyskilder, kan lyskilden dog udgøre en fast del af armaturet, som ikke kan udskiftes.  

kl-130-60-30-anta-spoon-high.jpg

zoomVægarmaturet Anta Spoon.

Armaturhuset
Vægarmaturer har en tydelig tilstedeværelse i rummet vælges ofte efter udseende. Det er vigtigt, at armaturhusets design passer til indretningen og samtidig giver et passende og tilstrækkeligt lys.

Derduover skal armaturhuset fungere som indpakning og beskyttelse af lyskilder, fatninger mv.

I armaturer uden separat reflektor fungerer armaturhusets inderside som det lysstyrende element sammen med eventuelle diffust transmitterende armaturdele.

En del vægarmaturer er fremstillet af metal med hvidmalet, diffus inderside eller af transparente materialer, så som glas, opale plastmaterialer eller papir. Derudover findes vægarmaturer til indbygning enten indendørs eller udendørs. Disse vil ofte være fremstillet i aluminium.

Vægarmaturer monteres som regel direkte på væggen evt. ved hjælp af et beslag. Hvis der er tale om et vægarmatur til indbygning, monteres dette typisk vha. en indbygningsboks.

Reflektor
Vægarmaturer er sjældent udstyret med en egentlig reflektorer. Derfor er der ofte en tæt og let forståelig sammenhæng mellem armaturets ydre form og armaturets lysfordeling.

Afskærmning
Nogle vægarmaturer er opalafskærmede, hvilket bidrager til en udjævning af lyset og mindsker risikoen for blænding. Mange vægarmaturer har ikke direkte indsyn til den nøgne lyskilde og en egentlig blændingsafskærmning er derfor ikke nødvendig.

Effektivitet
Der er stor variation i vægarmaturers virkningsgrad, som bl.a. afhænger af hvor velafskærmet lyskilden er og typisk ligger mellem 50 og 90 %.

Anvendelser
Både udendørs og indendørs vægarmaturer anvendes ofte i sammenhænge, hvor æstetik og design har stor betydning eller på steder, hvor væggen er eneste mulighed for at montere armaturer.

Indendørs anvendes vægarmaturer i udstrakt grad til almenbelysning i gange og trapperum eller som supplement til almenbelysningen.

 

Relaterede emner: