Armaturtyper

Nød- og panikarmaturer

Nød- og panikarmaturer skal sikre, at flugtveje og lignende er synligt markerede og oplyst i tilfælde af strømsvigt, brand eller lignende.

Nødbelysning består af to typer armaturer; flugtvejsarmaturer og panikarmaturer. Flugtvejsarmaturerne, også kaldet udgangs- og henvisningsarmaturer, er udstyret med piktogrammer, der viser vej til nærmeste nødudgang, mens panikarmaturerne belyser selve flugtvejen. Panikarmaturer skal tænde, når strømmen går, henvisningsarmaturer skal være tændt eller belyst hele tiden.

Til flugtvejsbelysning anvendes ofte specielle panikarmaturer, f.eks. med LED. Alternativt kan nogle armaturer, f.eks. downlights eller lysstofrørsarmaturer, udstyres med en ekstra fatning for nødbelysning.

 

kl-130-100-10-safeexit-high.jpg kl-130-100-20-safeexit-gang-high.jpg

Flugtvejsarmatur (tv) og simulering af gang belyst af nødbelysning (th9. Fotos: Safeexit.

 

Flugtvejsbelysningen skal kunne opretholde en belysningsstyrke på minimum 1 lux efter strømsvigt i det tidsrum, det er nødvendigt for at sikre bygningens evakuering, hvilket typisk vil være i 30-60 minutter fra en utilsigtet afbrydelse af den almindelige belysning. Hvis der er tale om et højrisikoområde, kan det være nødvendigt at forlænge denne periode.

Lysfordeling
Hvad angår henvisningsarmaturer findes der grundlæggende to typer, nemlig gennemlyste og belyste. Gennemlyste skilte anses alt andet lige for at være de mest tydelige.

Panikarmaturer har typisk en nedadrettet lysfordeling.

Lyskilder og forkoblingsudstyr
Da et nødbelysningsanlæg skal nå op på 50 % af det krævede belysningsniveau inden 5 sekunder, er alle typer lyskilder ikke lige velegnede. Derfor kan damplamper og visse typer sparepærer ikke anvendes. I dag anvendes LED, T5 eller T2 lysstofrør og kompaktlysstofrør i mange nødbelysningsarmaturer. Defekte lyskilder kan normalt skiftes uden brug af værktøj.

Et nødlyssystem kan enten være strømforsynet centralt eller decentralt eller bestå af lysarmaturer med egen forsyning. Mange panikarmaturerne fås desuden med eller uden autotestfunktion.

 

kl-130-100-30-fagerhult-emled-nødlys-på-og-indbyg-high.jpg

Lyskilden i nødbelysningsarmaturet emLED er en LED. Foto: fagerhult.

 

Armaturhuset
For panikarmaturer har armaturets design ofte ikke den store betydning. Panikarmaturer monteres typisk i, på eller nedhængt fra loftet.

Henvisningsarmaturer findes ofte i forskellige størrelser afhængig af nødvendig synsafstand. Disse armaturer eller skilte monteres typisk på vægge eller lofter.

Nød- og panikarmaturer er som regel fremstillet kunststof.

Henvisningsarmaturernes informationer er trykt på en folie, som sættes direkte på armaturet, eller på en akrylplade, der sættes foran eller under armaturet og derved gennemlyses.

Afskærmning
Da formålet med panikbelysning er at reducere risikoen for panik, skal blænding begrænses. I henvisningsarmatur er lyskilden afskærmet af en akrylplade, som sikrer at armaturet ikke giver anledning til blænding.

Effektivitet
De lyskilder, der anvendes i dagens nød- og panikarmaturer har som regel en høj energieffektivitet.

Anvendelser
Nødbelysning anvendes i bygninger og områder, hvor dette er krævet i Bygningsreglementet, af Beredskabsstyrelsen og kommunale myndigheder eller af Arbejdstilsynet.

 

 

Relaterede emner: