Armaturtyper

Downlights

kl-130-30-10-silla-herbst-downlightplaceringer-high.jpg

zoomDownlights kan være indbygget,
påbygget, nedhængt eller monteret
på væg. Figur: Silla Herbst.

Betegnelsen downlight bruges om en bred produktgruppe, som består af armaturer, som udsender en nedadrettet og ofte præcis lyskegle.

De fleste downlights er indbygget i loftet og har en cirkulær lysåbning. Firkantede downlights forekommer dog også, ligesom nogle typer downligts fås til påbygning, nedhængning eller montering på væg.

Som det vil fremgå af gennemgangen, er grænsen mellem downlights og loftarmaturer ikke helt skarp.

kl-130-30-20-sh-ikoner-downlights-high.jpg

zoomLysfordelingen fra en downlight kan
være smal, bred, symmetrisk eller
asymmetrisk. Figur: Silla Herbst.

 

Lysfordeling
Lysudsendelsen fra en downlight er altid rettet nedad.

Downlights har en tilnærmelsesvis rotationssymmetrisk lysfordeling, som kan variere fra en meget smalstrålende, kegleformet lysfordeling til en mere bredstrålende.

For at begrænse muligheden for at se direkte ind på lyskilden eller spejlbilleder af denne, fås downlights med forskellige afskærmningsvinkler. Smalstrålende downlights, der kun belyser et lille område, blænder mindre end de mere bredstrålende downlights, der typisk benyttes som almenbelysning.

Downlightens evne til at styre lyset afhænger i høj grad af lyskildens dimensioner i forhold til reflektorens. Jo mindre lyskildens dimensioner er i forhold til reflektoren, jo mere præcist kan lyset styres ud ad armaturet og jo mere skarp kan lyskeglens afgrænsning blive.

Downlights findes desuden i såkaldte wallwasher-udgaver med asymmetrisk lysfordeling. Derudover fås mange mindre downlights med reflektorhalogenlyskilder i kipbare udgaver. 

 

kl-130-30-30-erco-downlight-vertikal-monteret-lyskilde-downlight-high.jpg kl-130-30-40-erco-downlight-horisontalt-monteret-lyskilde-downlight-high.jpg

Downlightens lysstyring afhænger bl.a. af lyskildens dimensioner og placering i forhold til reflektoren. Figur: ERCO. 

 

Lyskilder
Til downlights anvendes mange forskellige typer lyskilder, dvs., LEDkompaktlysstofrørsparepærerhalogenglødelamper og damplamper. Sidstnævnte er velegnet til brug i rum med stor loftshøjde.

Lyskilden kan være monteret lodret eller vandret i downlighten, hvilket har betydning for indbygningshøjden, dvs. den plads der er til rådighed over det nedhængte loft. Indbygningshøjder for downlights med LED-lyskilder kan indimellem være mindre end for øvrige lyskildetyper.

kl-130-30-50-philips-fortimo-dlm-high.jpg

Fortimo LED-lyskilden er velegnet til downlights. Foto: Philips. 

 

I downlights til kompaktlysstofrør monteres forkoblingen som regel i eller på armaturhuset. Derimod er transformeren sjældent indbygget i downlights til lavvoltshalogenlyskilder. Transformeren monteres separat og kan deles af flere armaturer. Forkoblingsudstyret til downlights med højtryksnatriumslamper leveres også oftest i en separat boks. Det samme gælder ofte driveren til en downlight med LED. 

Tit kan udskiftning af lyskilder ske nedefra uden brug af værktøj.

kl-130-30-60-sh-opbygning-af-armaturhus-downlight-low.jpg

Tværsnit af downlight. zoom

Armaturhus (inkl. montering)
De fleste downlights indbygges i loftet. Derfor gøres der normalt ikke meget ud af armaturhusets udseende, hvorimod armaturets tilslutning til loftet (som ses nedefra) ofres langt større opmærksomhed. Hvad angår downlights til påbygning er armaturhusets design ofte meget enkelt.

Til armaturhuset anvendes typisk materialer som stål, aluminium, messing og kunststof (polycarbonat, polyethylen, polyester etc.).

Downlights til indbygning monteres med monteringsbøjler eller anden anordning på siden af armaturhuset. Til korrekt og holdbar montage i f.eks. planforsænkede betonlofter eller betonindstøbningshuse findes desuden diverse tilbehør, som f.eks. indmuringsringe.

Ved opsætning af downlights er det vigtigt at overholde de afstande mellem armatur og omgivende bygningsdele, der findes i monteringsvejledningen. For de fleste typer indbygningsdownlights kræves en vis fri-afstand omkring og over det monterede armatur. Kravene fremgår af Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Downlights, som ikke er beregnet til indbygning, monteres ved hjælp af ophæng, beslag eller lignende, som leveres med armaturet.

Det er meget almindeligt, at der findes et større udvalg af løse afslutningsringe og dekorative elementer som standardtilbehør til downlights.

 

kl-130-30-70-fagerhult-downlight-på-skråt-loft-high.jpg kl-130-30-80-fagerhult-pendelophæng-til-downlight-high.jpg

Downlight monteret i skråt loft (tv) og nedhængt (th). Fotos: Fagerhult.

 

Reflektor
Reflektoren i en downlight er ofte enten blank (højglans) eller mat (diffus eller semidiffus), men kan også være højglans facetteret. Den blanke reflektor vil give en præcis lysstyring, som minimerer risikoen for blænding, mens en semidiffus reflektor vil bløde lyset mere op.

Reflektoren kan være fremstillet i aluminium eller plast med pådampet metalbelægning.

 

kl-130-30-110-glamox-downlight-d20-high.jpg kl-130-30-102-solar-ringgitter-high.jpg

Downlights med mat reflektor (tv) og blank reflektor samt ringgitter (th). Fotos: Glamox (tv) og Solar (th).     

 

Afskærmning
Selvom der findes mange typer blændingsafskærmning til downlights er mange ikke monteret med en egentlig afskærmning.

Blandt de mest almindelige blændingsafskærmninger er afskærmningsringe og opale afdækninger, som monteres i eller omkring armaturets lysåbning. Disse typer afskærmning bidrager til at udjævne lyset og dermed mindske risikoen for blænding.

Derudover findes forskelligt dekorativt tilbehør, som ligeledes monteres lysåbningen. Både afskærmende og dekorative elementer kan bidrage til at give belysningsanlægget identitet og karakter.

Effektivitet
Virkningsgraden for downlights varierer meget og afhænger primært af reflektorens udformning og overflade samt i hvor høj grad lyskilden skygger for lyset, dvs. lyskildens eller lyskildernes størrelse og placering i forhold til reflektoren.

Virkningsgraden for downlights vil typisk ligge mellem 45 og 80 %. For downlights med LED-lyskilder kan virkningsgraden dog være over 80 %.

kl-130-30-130-silla-herbst-flintholm-downlight-high.jpg

zoomBelysning med downlights på
Flintholm Station i København.
Foto: Silla Herbst.

Anvendelser
Downlights anvendes i mange sammenhænge. Når man ønsker en diskret og effektiv belysning i et gangareal anvendes ofte downlights med kompaktlysstofrør.

Downlights med halogenglødelyskilder anvendes ofte i repræsentative lokaler og i boliger, mens downlights med damplamper fortrinsvis anvendes til almenbelysning i højloftede lokaler, som f.eks. aulaer, afgangshaller, atrier og lignende.

Downlights kan desuden anvendes til almenbelysning i et kontorområde, hvor den såkaldte darklight-reflektor giver en næsten usynlig jævn belysning af arbejdsplan og gulv.

Wallwashere anvendes til belysning af lodrette flader, f.eks. i udstillinger og butikker.  

Ved valg af downlight har indbygningshøjden stor betydning. I moderne byggeri kappes belysningsarmaturerne med ventilations- og varmerør og alle de øvrige bygningsinstallationer om pladsen over det nedhængte loft.

 

 

 

Relaterede emner: