Armaturtyper

Arbejdslamper

kl-130-80-45-luceplan-fortebraccio-high.jpg

zoomArbejdslampen Fortebraccio.
Foto: Luceplan. 

I dette afsnit gennemgås arbejdslamper, dvs. fastmonterede eller bevægelige armaturer som er beregnet til at supplere almenbelysningen ved f.eks. kontor- og industriarbejdspladser.

Arbejdslamper fås i mange udgaver, både hvad gælder udformning, lysfordeling og mulighed for justering. 

kl-130-80-44-møllerogrothe-mr-original-high.jpg

zoomArbejdslampen MR Original.
Foto: Møller og Rothe.

Lysfordeling
Arbejdslamper har enten asymmetrisk eller rotationssymmetrisk lysfordeling. Lysfordelingen kan desuden være mere eller mindre rettet alt efter, hvad arbejdslampen skal anvendes til. Udover de gængse typer arbejdslamper, findes såkaldte storfladearmaturer, som udsender et diffust lys fra en stor lysende flade. Disse typer armaturer anvendes i forbindelse med synsopgaver, hvor man har brug for at kunne se rumlige eller matte detaljer på en blank flade. 

For arbejdslamper vises lysfordelingen ofte i et såkaldt ISO-luxdiagram. Af ISO-luxdiagrammet fremgår det, hvor stor belysningsstyrken i arbejdsfeltet vil være, når arbejdslampen er placeret i en bestemt afstand fra bordet eller fladen og bestykket med en bestemt lyskilde.

kl-130-80-41-højager-abltl-1-high.jpg

zoomIndustriarbejdslampen ABLTL.
Foto: Højager Belysning.
Billedet må udelukkende
benyttes i undervisningssam-
menhæng og kun med angivelse
af kilde.

Lyskilder og forkoblingsudstyr
I arbejdslamper anvendes hovedsageligt lysdioder, kompaktlysstofrør eller gløde- og halogenglødelyskilder.

Kompaktlysstofrør, LED- og lavvolt halogenlyskilder kræver forkobling, driver eller transformer, som enten er indbygget i armaturhuset eller findes i en separat boks, som leveres med armaturet.

Defekte lyskilder kan normalt skiftes uden brug af værktøj. I armaturer med LED-lyskilder, kan lyskilden dog udgøre en fast del af armaturet, som ikke kan udskiftes.  

Armaturhuset
Da arbejdslamper er meget synlige kan armaturhusets udformning, materialer, fysiske størrelse og design have stor betydning for en arbejdslampes succes.

Udover at beskytte lyskilder og fatninger mod slag og stød skal armaturhuset være udformet på en måde, så det er nemt og ikke for varmt at "tage ved", når arbejdslampen skal justeres eller trækkes hen, hvor der er brug for lyset. I industrien skal armaturhuset sammen med en evt. bundplade også kunne beskytte det indre af arbejdslampen mod indtrængen af vand og snavs.

I simple og billige arbejdslamper uden separat reflektor er armaturhuset ofte hvidmalet indvendigt for at give en bedre refleksion, lysstyring og blændingsbegrænsning.

Arbejdslamper monteres som ofte i en form for holder, fod eller anordning til montering på bord eller væg. I visse tilfælde monteres arbejdslamper i en skinne eller lignende, så den er nem at flytte rundt på indenfor et bestemt område.

Reflektor
Mange arbejdslamper er monteret med en blank reflektor, som bevirker, at man kan opnå en kontrolleret lysfordeling og en effektiv styring af lyset. Jo mere præcis lysstyringen er, jo bedre kan man undgå utilsigtet lys på dataskærme eller spejlinger og reflekser i papirer på skrivebordet.

I arbejdslamper med indbyggede lysdioder vil hver enkelt lille LED-enhed ofte være udstyret med en lille reflektor, som ligeledes giver en optimal lysstyring. 

Afskærmning
Mange arbejdslamper er beregnet til placering under øjenhøjde og har derfor ikke nogen blændingsafskærmning. I de tilfælde hvor der er risiko for direkte indkik til lyskilden, kan arbejdslampen dog være udstyret med en form for gitter eller lignende.

Effektivitet
Der er stor variation i vægarmaturers virkningsgrad, som bl.a. afhænger af hvor velafskærmet lyskilden er og typisk ligger mellem 50 og 90 %. De typer, der er beregnet til professionel anvendelse vil ofte være mest effektive.

Anvendelser
På mange kontor- og industriarbejdspladser er der behov for supplerende og justerbar arbejdsbelysning fra fastmonterede eller flytbare arbejdslamper. Arbejdslamperne skal bidrage med den nødvendige belysningsstyrke og belyse arbejdsemnerne på en sådan måde, at man tydeligt og ubesværet kan se væsentlige detaljer. Udgangspunktet for valg af arbejdslampe bør altid være, at lampens lysfordeling passer til det arbejde, der skal udføres. Derudover er det vigtigt, at lamperne harmonerer med indretningen af de lokaler, hvori de skal placeres.

 

kl-130-80-40-højager-glashuette-high.jpg kl-130-80-43-højager-spot-high.jpg

Eksempler på industriarbejdslamper. Fotos: Højager Belysning. Billederne må udelukkende benyttes i undervisningssammenhæng og kun med angivelse af kilde.

 

Arbejdslamper anvendes typisk på steder, hvor:

  • krævende synsopgaver udføres på et afgrænset område
  • ældre og andre personer med nedsat syn har behov for et højere belysningsniveau
  • enkelte personer finder det gavnligt og lettere med mere lys
  • den øvrige belysning giver for store kontrastreduktioner
  • der arbejdes med mørke genstande

  

 

Relaterede emner: