Armaturets lysfordeling

Polær lysfordeling

$currentPage/forfatter

Beskrivelse:
A: Polær lysfordelingskurve. B: Samme kurve som A, men optegnet i dobbelt skala. Kurven omslutter et firedoblet areal og giver derfor indtryk af en forøget lysstrøm. C: Forskellige rotationssymmetriske fordelinger, som svarer til samme lysstrøm. De omsluttede arealer er vidt forskellige.

Download høj opløsning (278.92 KB)