Armaturets lysfordeling

lysfordelingskurve

$currentPage/forfatter

Beskrivelse:
I den viste lysfordeling er armaturets virkningsgrad angivet til 85 %. Derudover er angivet virkningsgraderne opad og nedad, som er hhv. 35 % og 50 %. Figur: Thorn.

Download høj opløsning (1.26 MB)