Armaturets lysfordeling

Beregning af armaturets udstrålingsvinkel

$currentPage/forfatter

Beskrivelse:
Beregning af armaturets udstrålingsvinkel ud fra lysfordelingskurven.

Download høj opløsning (650.45 KB)