Armaturets lysfordeling

Måling af lysfordeling

Et armaturs lysfordelingskurve optegnes med udgangspunkt i en lysteknisk måling, som ofte er både teknisk og pladskrævende.  

De fleste målinger af et armaturs lysfordeling foretages i et spejlgoniometer.

Opmåling til ISO-diagrammer
Hvis man ikke har mulighed for at udføre en måling af et armaturs lysfordeling i et goniometer eller tilsvarende, kan man foretage en simplere måling af armaturets lysudsendelse med henblik på afbildning i et ISO-diagram, typisk et ISO-luxdiagram.

Ved opmåling af belysningsstyrker til et ISO-luxdiagram placeres armaturet i en passende afstand til den flade, der skal belyses, hvorefter belysningsstyrker måles i et net med passende lille afstand mellem målepunkterne. Efterfølgende omsættes de målte værdier til et ISO-luxdiagram som vist her.

Et ISO-diagram gælder kun for den aktuelle hældning af armaturet i forhold til diagrammets plan. Hvis der er tale om armaturer, som kan benyttes med flere hældninger, f.eks. vejbelysningsarmaturer og arbejdslamper, hører der et ISO-diagram til hver hældning.

Et ISO-diagram gælder endvidere principielt kun for den aktuelt benyttede armaturhøjde over diagrammets plan, h1. Diagrammet kan dog også benyttes for andre armaturhøjder, h2 hvis afstandsloven gælder for begge de to højder. I så fald er diagrammets målestoksforhold effektivt formindsket med faktoren h2/h1 og dets værdier efter aflæsning skal multipliceres med (h1/ h2)2.

 

kl-110-60-10-cdh-opmåling-til-iso-luxdiagram-high

Opmåling af et isolux-diagram. Foto: Carsten Dam Hansen. 

 

 

Relaterede emner: