Armaturets lysfordeling

Lysfordelingsklasser

Armaturer til både indendørs og udendørs brug kan klassificeres efter deres lysfordeling. Klassifikationen afhænger bl.a. af fordelingen af oplys hhv. nedlys.

Armaturer til indendørs brug kan inddeles i såkaldte lysfordelingsklasser. De 6 lysfordelingsklasser er internationalt fastlagt af CIE (den internationale belysningskommission: Commission Internationale de l´Eclairage). Inddelingen sker med udgangspunkt i lysudsendelsen henholdsvis opad (øvre del af lysfordelingen) og nedad (nedre del af lysfordelingen) i forhold til et vandret plan gennem armaturet. De seks kategorier er:

  • Direkte nedadlysende
  • Fortrinsvis nedadlysende
  • Ensartet lysende (spreder lyset meget jævnt ud i rummet.)
  • Op- og nedadlysende
  • Primært opadlysende
  • Direkte opadlysende

 

kl-110-20-10-silla-herbst-lysfordeling-high.jpg

Typiske lysfordelinger til klassifikation af indendørs armaturer.

 

Udelysarmaturer
Amaturer til udendørs anvendelse inddeles efter armaturets symmetriegenskaber. Her skelnes mellem symmetrisk, asymmetrisk og rotationssymmetrisk (rundstrålende).

De armaturer, der er beregnet til vejbelysning, har som regel en asymmetrisk lysfordeling, hvor den maksimale lysstyrke findes i et plan, der ligger mellem planet på langs og på tværs af armaturet. Asymmetrivinklen, dvs. vinklen for det plan, der indeholder maksimal lysstyrke, bruges i nogle tilfælde til at beskrive graden af asymmetri.

For asymmetrisk lysende armaturer, indeholder lysfordelingen et symmetriplan, nemlig det lodrette plan på langs af armaturet/lyskilden, dvs. på tværs af vejen ved normal montering. Lysfordelinger for assymetriske armaturer indeholder normalt tre kurver, som vist i figuren herunder.

 

kl-110-30-20-philips-iridum-serien-fotometrisk-data-high.jpg

Lysfordelinger for i Philips vejbelysningsarmaturer Iridium. 

 

Som for øvrige typer armaturer, indeholder også rotationssymmetriske og symmetriske lysfordelinger henholdsvis mange (alle lodrette planer) og to symmetriplaner.

Udover denne inddeling efter symmetriegenskaber, inddeles udelysarmaturer i klasser efter afskærmning (G-klasser) og blændingsbegrænsning (D-klasser). G-klasser anvendes primært i forbindelse med armaturer til belysning af trafikveje, mens D-klasser primært knytter sig til armaturer til belysning af boligveje og stier. De højeste G-klasser indebærer, at armaturet er forsynet med en plan skærm. 

 

Relaterede emner: