Armaturets bestanddele

Belysning på bro

$currentPage/forfatter

Beskrivelse:
Nyborgbroerne belyses i de mørke timer af armaturer monteret med goboer. Foto: ÅF Lighting/Lars Bahl.

Download høj opløsning (1.6 MB)