Armaturets bestanddele

Specialudviklede armaturer

$currentPage/forfatter

Beskrivelse:
De specialudviklede armaturer på perron 5 på Københavns Hoved-
banegård sørger for at lyset falder præcist på perronen. Foto: Astrid Espenhai

Download høj opløsning (1.37 MB)