Armaturets bestanddele

Parabolsk reflektor

$currentPage/forfatter

Beskrivelse:
Parabolsk reflektor med lyskilden placeret i parablens brændpunkt.

Download høj opløsning (153.52 KB)